Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Mere samarbejde og mindre fravær - til MED-udvalg

Dette kursusopslag er publiceret den 16. January 2017


Som en del af indsatsen om at nedbringe fraværet og styrke nærværet på arbejdspladserne i Varde Kommune tilbydes MED-udvalgene at deltage i et kursus af to dages varighed i januar og marts.

På kurset underviser en sygefraværsekspert fra Center for Aktiv Beskæftigelsesindsts (CAbi)

Fokus er på de forskellige medlemmers roller og bidrag i samarbejdet om at nedbringe fraværet og øge nærværet på arbjedspladsen. På kurset vil der bl.a. blive introduceret værktøjer til at fremme trivsel, mindske sygefraværet og fremme fastholdelsesarbejdet.

Det er en forudsætning for deltagelse på dette kursus, at både leder, AMR og TR fra samme arbejdsplads som minimum deltager på begge kursusdage.

  •  1. dag: 30. okt. kl. 9-15.30
  • 2. dag: 27. november fra kl. 9-15.30

2 hold med i alt 60 deltagere har allerede deltaget i kursuset her i efteråret, og udbyttet og tilfredsheden var stor.

Brorsonskolen beskriver deres udbyttet således:

Vores MED-udvalg har fordybet os i hvad der har betydning for fravær/nærvær på vores arbejdsplads. Vi har fået drøftet og forventningsafstemt de overordnede præmisser, som skal ligge til grund for vores retningslinjer og handleplaner.
Vi har fået input og andre vinkler på emnet via konsulenterne fra Cabi, som har det brede kendskab til problematikker og udfordringer på mange typer arbejdspladser.

 

Har du spørgsmål til indholdet på kurserne, er du velkommen til at kontakte Kamilla B. Sørensen, kasa@varde.dk/7994 6410 

TILMELDING SKER I KURSUSKATALOGET EFTER FØRST-TIL-MØLLE-PRINCIPPET