Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Mere samarbejde og mindre fravær – en fælles indsats i TRIOen og MED-udvalget

Dette kursusopslag er publiceret den 10. September 2016


For at styrke arbejdet med at nedbringe fraværet og styrke trivslen tilbydes ledere, TR´ere og AMR´ere (TRIOEN) samt evt. øvrige medlemmer af MED-udvalget, at deltage i et to-dagskursus i efteråret.

Formålet med kurset er at styrke samarbejdet om at nedbringe fraværet og styrke trivslen på arbejdspladsen. Dagen er en kombination af oplæg, drøftelser og erfaringsudveksling og praktiske øvelser samt afprøvning af konkrete redskaber til at styrke det lokale arbejde.

Underviseren er en konsulent fra  Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABi), som bl.a. er ekspert i hvordan arbejdspladser kan arbejde med sygefravær, nærvær og trivsel.

Kurset er gratis og tilmelding sker efter først-til-mølle- princippet.

 

Det er en betingelse for deltagelse, at TRIO´en som minimum deltager.  

Hvis du vil læse mere og tilmelde dig, så gå til kursuskataloget her: kursuskatalog