Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

At håndtere og forebygge vold og trusler på arbejdspladsen (venteliste)

Dette kursusopslag er publiceret den 15. September 2016


Er I udfordret i forhold til borgere der kan være udadreagerende, eller står I ofte i konfliktsituationer der kan udvikle sig, så udbydes nu et 3-dages kursus om håndtering og forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladsen.

Kurset handler om konfliktnedtrappende metoder. Forhåndskendskab til emnet er ikke nødvendigt. 

Kursisterne vil tilegne sig konkret viden om, hvordan vi kan nedsætte trusselsniveauet, når vi udfordres af borgere med truende eller voldsom adfærd.

Læs mere om tidspunkt, indhold i kursuskataloget, hvor I også kan tilmelde jer.

Du kan gå til kursuskataloget her