Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

APV og trivselsundersøgelsen i én og samme undersøgelse i januar 2015.

Denne nyhed er publiceret den 08. September 2014


Hoved MED-udvalget har besluttet at APV- og Trivselsundersøgelsen sammenlægges til én undersøgelse. Spørgsmålene til den psykiske del af APV´en kommer til at udgøre Trivselsundersøgelsen. Anbefalingen sker på baggrund af input fra arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra forvaltningsområderne.

Lokal forberedelse 

Inden undersøgelsen bliver sendt ud i januar 2015 (uge 3, 4 og 5) er der behov for forberedelser lokalt på de enkelte arbejdspladser. Desuden kan der være behov for at få input og viden i forhold til at skulle arbejde videre med resultaterne af undersøgelsen.

For at sikre en god lokal forberedelse, medarbejdernes opbakning og deltagelse i undersøgelsen samt en kvalificeret og målrettet opfølgning, tilbyder HR en halv temadag til efteråret.

Fokus vil være på hele processen og både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter er velkomne.  

Kurserne kan du finde i kursuskataloget