Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Arbejdsgiverbetalt internet

Denne nyhed er publiceret den 29. August 2016 af Udbud og Indkøb


I nogle jobfunktioner kan arbejdsgiverbetalt internet komme på tale. Oftest er det aftalt som en del af en lønforhandling.

Varde Kommune har pr. 1. september 2016 indgået en aftale med Stofa omkring levering af arbejdsgiverbetalt internet.

Aftalen er ikke obligatorisk, så andre udbydere kan også benyttes.

Vi gør opmærksom på, at Varde Kommune alene er betaler af internet, hvis der er indgået aftale om arbejdsgiverbetalt internet for en medarbejder.

Al kommunikation om oprettelse, ændringer, fejl, mv. foregår direkte mellem udbyderen og den ansatte.

Under Ansat fra A-Å kan du kan læse mere om aftalen med Stofa, og hvad den indebærer, hvis du skal have arbejdsgiverbetalt internet.