Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Besøg af Datatilsynet

Denne nyhed er publiceret den 03. October 2018


Datatilsynet kommer på besøg i Varde Kommune d. 24. oktober. Der er tale om et tilsyn, der kommer til at vare ca. 2 timer. Inden mødet har Varde Kommune sendt alle fortegnelser til Datatilsynet.

Under besøget vil Datatilsynet gennemgå databeskyttelsesloven og Varde Kommunes efterlevelse af databeskyttelsesforordningen, herunder kravet om, at hver dataansvarlig skal føre fortegnelser over behandlingsaktiviteter under deres ansvar.

Inden besøget har Varde Kommune sendt alle de udarbejdede fortegnelser til Datatilsynet efter aftale.

Tilsynsbesøget bliver afholdt d. 24. oktober på Varde Kommunes rådhus og vil have en varighed af 2 timer.

I Varde Kommune er der nedsat et Sikkerhedsudvalg samt ansat en DPO. Det vil være repræsentanter fra Sikkerhedsudvalget, der vil deltage på selve mødet.

Varde Kommune har valgt at tilrettelægge arbejdet med informationssikkerhed efter KL’s 11 punkter (læs mere her >>) samt at lægge fokus på de 3 temaer, som Datatilsynet har peget på, at de vil fokusere på i forbindelse med planlagte tilsyn resten af 2018 (læs mere her >> )

Vil du vide mere om informationssikkerhed i Varde Kommune, kan du læse mere her >>