Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Besøg fra datatilsynet

Denne nyhed er publiceret den 30. October 2018


Varde Kommune havde besøg af datatilsynet d. 24. oktober. Inden mødet havde Varde Kommune sendt alle fortegnelser til Datatilsynet.

Under besøget gennemgik Datatilsynet databeskyttelsesloven og Varde Kommunes efterlevelse af databeskyttelsesforordningen, herunder kravet om, at hver dataansvarlig skal føre fortegnelser over behandlingsaktiviteter under deres ansvar.

Besøget havde primært fokus på de udarbejdede fortegnelser fra Varde Kommune, der baserer sig på dataaktivitet efter KLE-numre.

I Varde Kommune er der nedsat et Sikkerhedsudvalg samt ansat en DPO. Dette er bl.a. en del af de 11 punkter, som KL anbefaler i implementeringen af GDPR.

Varde Kommune har valgt at tilrettelægge arbejdet med informationssikkerhed efter KL’s 11 punkter (læs mere her >>) samt at lægge fokus på de 3 temaer, som Datatilsynet har peget på, at de vil fokusere på i forbindelse med planlagte tilsyn resten af 2018 (læs mere her >> )

Vil du vide mere om informationssikkerhed i Varde Kommune, kan du læse mere her >>