Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Bliv lægdommer i din kommune

Denne nyhed er publiceret den 18. December 2018


Hvis du vil være nævning eller domsmand, skal du ansøge om at blive optaget på grundlisten. Du skal ansøge i din bopælskommune.

Domstolene bruger listen, når de udpeger lægdommere, der er en fællesbetegnelse for nævninge og domsmænd.

Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som lægdommere.

Grundlisteudvalget i Varde Kommune skal senest den 1. april 2019 finde ca. 217 personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere og opføre disse på en grundliste.

Grundlisten er gældende i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

 

Du kan læse mere på Varde Kommunes hjemmeside >>

 

Hvis du ønsker at blive optaget på listen, skal du udfylde dette skema >>

NB! Det er et krav, at du er bosiddende i den kommune, hvor du ansøger om optagelse på grundlisten.