Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Borgerdrevne forslag

Denne nyhed er publiceret den 22. August 2018


På Varde Kommunes hjemmeside kan borgere fra i dag stille forslag der, hvis det opnår 1.141 stemmer, vil blive drøftet i Byrådet.

Hvis man som borger har et konkret forslag, man synes, at Byrådet i Varde Kommune skal tage stilling til, kan man nu ved egen kraft – og med opbakning fra 1.140 andre medborgere – sætte det på dagsordenen til byrådsmøder.

Fra onsdag den 22. august kan man på kommunens hjemmeside stille forslag og stemme på andre borgerforslag.
 

FAKTA

  • Et forslag kræver 1.141 stemmer, før det kommer på dagsordenen i Byrådet. Det svarer til antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg per byrådsmandat.
  • Hvis forslaget ikke har opnået nok stemmer efter ét år, fjernes det.
  • Kun borgere i Varde Kommune kan oprette forslag. Forslaget skal have relevans i forhold til den type opgaver, kommunen løser, og der må ikke være truffet beslutning om et forslag stillet de seneste to år.
  • For at stemme på et forslag skal man have almindelig valgret og være borger i Varde Kommune.
  • Man stiller forslag og stemmer på: vardekommune.dk/borgerforslag
  • Man kan også indlevere et forslag fysisk, ligesom fysiske underskrifter modtages på Varde Rådhus.
  • Ordningen evalueres efter ét år.