Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Denne nyhed er publiceret den 12. June 2017


Brugertilfredshedsmåling vedrørende IT og IT systemer er nu afsluttet.

Der blev udsendt spørgeskemaer til 1520 tilfældigt udvalgte IT-brugere og 696 har svaret. Det er en svar procent på 45,8% og er lidt lavere end vi havde ønsket. Det er 25,4% af kommunens samlede antal IT-brugere der har svaret.

De der har svaret, har været rigtig gode til at give kommentarer med på vejen. Der er indkommet næsten 2000 kommentarer. Vi vil i de kommende måneder analysere og vurdere disse kommentarer, og give svar tilbage direkte til afsender. I august/september bliver der lavet et resume af undersøgelsen som forelægges Direktionen og offentliggøres på VoresVarde.