Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Vil du hjælpe os med at gøre biblioteket bedre?

Denne nyhed er publiceret den 24. May 2016


I uge 20-23 kan du deltage i en spørgeskemaundersøgelse og dermed hjælpe os med at gøre biblioteket bedre.

brugerundersoegelse

Giv dit INPUT nu. Det er let at deltage, og det tager cirka 10 minutter at udfylde spørgeskemaet.
Er der noget, vi kan gøre bedre? Er der noget, der mangler?

National brugerundersøgelse af folkebibliotekerne  
Slots- og Kulturstyrelsen og folkebibliotekerne igangsætter nu en brugerundersøgelse på folkebiblioteksområdet. I alt 84 kommuner deltager i undersøgelsen, der skal være med til at styrke den løbende udvikling af bibliotekerne. 

Den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016’ er en undersøgelse, der gennem målinger af den brugeroplevede kvalitet på de enkelte biblioteker og gennem sammenligninger, vil danne vigtig baggrund for arbejdet med den løbende udvikling af relevante og tidssvarende folkebiblioteker.

Bibliotekerne vil bl.a. kunne måle effekten af særlige indsatser, der har været sat i gang på baggrund af de tidligere års brugerundersøgelser. Ligeledes kan sammenligninger mellem bestemte biblioteker og indenfor bestemte områder give forskellige muligheder for analyse og udviklingsstrategier.

Undersøgelsen er en fortsættelse af brugerundersøgelser, der blev gennemført i 2011 og 2013.

Brugere, ikke-brugere og perifere brugere
Undersøgelsen er udvidet på en række områder i forhold til de tidligere brugerundersøgelser. I den nye undersøgelse vil der, udover fokus på de, der jævnligt bruger biblioteket, som noget nyt også være fokus på bibliotekernes ikke-brugere, samt på mere perifere brugere af biblioteket. Dette kan give ny, vigtig viden til biblioteksudviklingen, herunder i forbindelse med formidling til nye brugergrupper og i udviklingen af nye bibliotekstilbud.

Nyt fokusområde i brugerundersøgelsen
I løbet af de seneste år er flere kommuner begyndt at tilbyde borgerserviceydelser på folkebibliotekerne. Borgerservice på biblioteket er således et nyt, aktuelt område, der er relevant at undersøge, bl.a. om borgernes tilfredshed og den brugeroplevede kvalitet.

Brugerundersøgelsen er tilpasset hver enkelt kommune, således at der i de kommuner, hvor bibliotekerne tilbyder borgerservice-ydelser, vil borgerne få spørgsmål omkring deres brug og oplevelse af kommunens borgerservice-ydelser på biblioteket. 

Dataindsamling og resultater
Den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet gennemføres med analyse- og rådgivningsvirksomheden Wilke som leverandør.
Undersøgelsen foretages i uge 20-23 gennem flere dataindsamlingsmetoder. Alle borgere i de deltagende kommuner har mulighed for at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, der bl.a. kan besvares via bibliotekernes hjemmesider. Spørgeskemaet indeholder f.eks. spørgsmål om bibliotekernes bøger, digitale tilbud, service, arrangementer og kurser og om åbne, selvbetjente biblioteker.

Resultaterne af Den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 offentliggøres senere på året.