Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Civilt-militært rollespil – skal du med?

Denne nyhed er publiceret den 22. August 2018


Varde Kaserne afholder i uge 41 kursus for soldater fra en række FN-lande om civilt-militært samarbejde – også kaldet CIMIC. En del af læringen foregår som et rollespil, hvor soldaterne skal mødes med ”ægte” civile. Derfor får du muligheden for, at deltage i rollespillet. Rollespillet tager udgangspunkt i en fiktiv afrikansk stat, hvor der er opstået en flygtningekrise. Din deltagelse vil være en række møder med soldaterne, hvor du (evt. sammen med en kollega) repræsenterer den fiktive stat overfor FN-soldaterne. Du vil skulle agere embedsmand – blot i en noget mere ustabil struktur, end vi er vant til.

CIMIC er i grove træk betegnelsen for det samarbejde, der i krise- og konfliktområder foregår mellem internationale militærstyrker, humanitære organisationer, internationale politibidrag, de nationale myndigheder, de nationale militærstyrker, det nationale politi og lokalbefolkningen i det pågældende land. Kurset tager udgangspunkt i at den internationale militærstyrke opererer i rammen af FN og har normalt elever fra mange forskellige nationer.        

Major Niels Broch udtaler: ”Eleverne på kurset uddannes i at kunne løse de opgaver, som man som CIMIC-officer i den internationale militærstyrke stilles overfor. Det betyder, at de i hovedtræk skal uddannes i, hvordan man samarbejder med de forskellige aktører. Der bliver derfor gennemført en del rollespil på kurset, hvor eleverne stilles overfor forskellige dilemmaer. Det er netop i forbindelse med rollespillene, at vi har behov jeres støtte. Grunden til at vi ikke anvender soldater er, at vi på mange måder tænker for ens, hvilket betyder at eleverne ikke udfordres nok. Støtten går derfor ud på, at vi anvender civile/jer som rollespillere i forskellige mødesituationer, hvilket vi har haft stor glæde af, siden vi startede med at gennemføre kurset i 2016 – så mange tak for det! Jeg håber derfor, at vi kan fortsætte det rigtig gode samarbejde, som vi har med Varde Kommune og at vi ses, når vi gennemfører kurset 08-11 OKT 2018 i Nymindegablejren.”

Kommunaldirektør Mogens Pedersen udtaler ”I Varde Kommune er vi stolte af, at være en garnisonskommune og vil gerne fremme det gode samarbejde med kasernerne. Jeg vil derfor opfordre til, at medarbejdernemaven overvejer, om det er noget for dem.”

Flere medarbejdere fra Varde Kommune har tidligere deltaget i et lignende forløb. De udtaler blandt andet:

”Det var ret fedt at få adgang til et område, som normalt er off limits – at komme ind bagved og færdes i det militære miljø”

”En spændende dag, hvor jeg både fik brugt min indre skuespiller og mine engelskkundskaber. Personligt / fagligt fungerer jeg ofte som projektleder, hvilket var den kontekst jeg fik trænet – denne gang på engelsk.”

”Jeg fik en ny viden omkring den modstand man kan møde i et samarbejde (hvorfor og hvordan den opstår), og hvordan man bedst muligt tilgodeser alle parters ønsker og ikke kun den, som råber højest eller gør mest modstand. Jeg fik klart en masse nye redskaber, jeg kan bruge i mit arbejde.”

Deltagelse kræver ca. 1 times forberedelse, et formøde på ca. 2 timer 1. oktober (som lægges efter de tilmeldtes kalender) samt selve rollespillet 10. oktober fra 9-16. Udover denne deltagelse i arbejdstiden vil deltagerne blive inviteret til at deltage i en middag med kursusdeltagerne. Deltagelse i middagen er frivillig og sker i fritiden. Rollespillet foregår på engelsk, men der kræves ikke sprogkundskaber på højt niveau. Deltagelse afklares med nærmeste leder.

Deltagere udvælges efter først-til-mølle-princippet.

Har du lyst til at deltage? Eller har du spørgsmål? Så send en mail til Sara Møller Olesen på samo@varde.dk senest 23. september.