Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev - december 2018

Denne nyhed er publiceret den 03. December 2018


Så er vi inde i julemåneden, og mon ikke mange medarbejdere ser frem til lidt velfortjent juleferie senere i december.

Strategi for 2019 og 2020

Inden det bliver juleferie vil vi i Direktionen have færdiggjort vores strategi for 2019 og 2020. Det vil være rigtig vigtigt for Direktionen, at vi af al kraft kan hjælpe med at få Byrådsgrundlaget til at lykkes.

Direktionen var på et 24 timers seminar i Blåvand midt i november, hvor vi nærmere drøftede indholdet af strategiplanen. Hvad virker godt i Varde Kommune, og hvad kan tåle en forbedring? Vi vil senere på måneden fortælle nærmere om strategiplanen.

Kommende drøftelse af ledelse i Varde Kommune 

Men vi kom rundt om flere emner på seminaret. Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen, at vi skulle kigge nærmere på omfanget af ledelse i Varde Kommune. Målinger antyder, at vi bruger flere ressourcer på ledelse end i andre kommuner, særligt på institutionerne rundt i kommunen.

Direktionen kan måske ikke helt genkende dette billede, men selvfølgelig vil en geografisk stor kommune have behov for lidt mere ledelse, fordi vi har flere institutioner. Direktionen vil i stedet lægge op til en diskussion hen over vinteren om, hvordan den samlede ledelse skal være opbygget i kommunen. Hvor mange medarbejdere kan man egentlig være leder for? Er der for mange hierarkier i vores ledelse?

Hvad er Direktionens opgave egentlig? Og hvad er chefernes opgave?

APVen og sammenhængskraften i organisationen 

Vi drøftede også APVen - særligt den del, der handler om organisationens tilfredshed med Varde Kommune. Noget kan tyde på, at sammenhængskraften i organisationen er presset.

Varde Kommune er en stor organisation med over 3000 ansatte, men alligevel skal ikke mindst Direktionen gøre en indsats for at sikre, at alle ansatte føler sig som værdsætte og nødvendige medarbejdere i Varde Kommune. Og vi skal lægge os i selen for, at der trods de mange medarbejdere er en kort og enkel vej fra medarbejdere til direktion. Har nogen af jer gode råd til, hvordan vi kan øge denne sammenhæng, så hører Direktionen det gerne.