Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Den Digitale Landevej - Understøtter borgernes digitale rettigheder

Denne nyhed er publiceret den 08. March 2017


Med projektet "Den digitale Landevej" har parterne bag projektet skabt rammerne for en digital infrastruktur, der gør det muligt for alle borgere i alle hjørner af regionen at udnytte og få gavn af "digitale borgerløsninger".

"Den digitale landevej" er gennemført  er et tværsektorielt projekt i samarbejde med Esbjerg Kommune, Vejen Kommune, Aabenraa Kommune, Varde Kommune, Odense Kommune, Sygehus Lillebælt(SLB), Sygehus Sønderjylland (SHS), Sydvestjysk Sygehus (SVS), Odense Universitetshospital (OUH), Psykiatrien, Region Syddanmark og den private part Next Step Citizen.

Projektets formål var at skabe rammerne for en digital intrastruktur, der gør det muligt for alle borgere i alle hjørner af regionen at udnytte og få gavn af digitale borgerløsninger.

 

Understøtter borgerenes digitale rettigheder

Den Digitale Landevej er tæt koblet til sundhedsaftalerne og de visioner, som aftalerne beskriver:

  • Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
  • Sundhed for alle
  • Sundhed med sammenhæng

Ved at skabe effektive realiserbare rammer for en infrastruktur for digitale borgerløsninger, er der samtidig skabt en del af det fundament, der gør ovenstående muligt. Samtidig har projektet understøttet princippet om at udnytte Syddanmarks styrkeposition på det velfærdsteknologiske område. I sundhedsaftalerne står det korrekt, at "Der skal sigtes imod bæredygtige rammebetingelser for udvikling og implementering af digitale borgerløsninger. Heri indgår inddragelse af borgerens eget udstyr i vides mulig eget udstyr i videst mulig omfang."

Baggrund

Baggrund for projektet var, at:

  • Drift og udbredelse af digitale borgerløsninger i storskala er en udfordring
  • Dårlige netforbindelser gør det vanskeligt at anvende video i det omfang man ønsker
  • Dataopsamling fra måleudstyr i hjemmet er en udfordring
  • Det er i dag vanskeligt at bruge borgernes eget udstyr til digitale borgerløsninger.

Formålet med projektet var at gøre det lettere og billigere at udvikle, drifte, implementere og anvende digitale borgerløsninger.

Satsning på digitale borgerløsninger

Der findes i dag digitale borgerløsninger indenfor en række felter, og med projektet "Den Digitale Landevej" har parterne bag projektet sat specilet fokus på udbredelse af afprøvede løsninger". 

Kravsspecifikationer:

Målbillede af arkitekturen

It-Principper

Interessentanalyse

Vision, Mål og Strategier

Arkitekturprodukter

Aktørmodel

Organisationsmodel

Forretningsservices

Procesmodel - Workflows

Begrebsmodel

Komponentlandskab

Løsningsbyggeblokke

Teknologireferencemodel