Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Den robuste organisation

Denne nyhed er publiceret den 31. October 2016


Kursustilbud til ledere og MED-udvalg.
Fællesskaber og styrkebaseret ledelse er vigtige brikker i den robuste organisation.

De brikker er omdrejningspunktet i to kursustilbud tilbud her efteråret:

- Styrkebaseret ledelse til ledere med personaleansvar: Der er pt. 2 fyldte hold i gang med ledere, som får teoretisk indhold og praktisk erfaring med at udøve styrkebaseret ledelse som et supplement til deres eksisterende ledelsesstil. 

- Robuste fællesskaber:  Et fyldt hold med MED-udvalg har deltaget en dag på et kursus med Mads Bab med fokus på hvordan MED-udvalget kan arbejde med- og understøtte en robust arbejdsplads. Dagen bød på dialoger, refleksioner og praktiske værktøjer.

Der udbydes et tilsvarende kursus for MED-udvalgene d. 21. november. Sidste frist for tilmelding er d. 3. november 2016. Tilmelding sker i kursuskataloget på Vores Varde.

 

Hvis du vil have et hurtigt overblik over de kurser, der pt. udbydes under overskriften `10.000 dage til nærvær` kan du se det her.