Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Der skal spares mindst 25 mio. kr. årligt frem til 2022

Denne nyhed er publiceret den 16. August 2018


De næste fire år skal byrådspolitikerne finde besparelser for minimum 25 mio. kr. årligt, hvis kassebeholdningen i kommunen skal udgøre et acceptabelt niveau.

Efter det endelige overblik over skat, tilskud og udligning er der desværre dårligt nyt om økonomien i Varde Kommune.

En acceptabel kommunal kassebeholdning ligger på cirka 125 mio. kr., og for at realisere det mål i Varde Kommune skal der findes årlige besparelser frem mod 2022 på mindst 25 mio. kroner. Det tal kan vise sig at blive højere.

Der er en række årsager til den pludseligt forværrede økonomiske situation. Herunder kan nævnes

  • dækning af udgifter til forsikrede ledige
  • skæv kompensation i forbindelse med jobfradrag
  • tilskuds- og udligningssystemet
  • stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet

Byrådet tager på det årlige budgetseminar d. 13. september stilling til hvilke områder, der kan blive berørt. Herefter vil de påvirkede direktørområder skulle forholde sig til, hvorvidt der skal findes besparelser i anlægsudgifter eller på andre budgetter.