Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Digitale agenter

Denne nyhed er publiceret den 20. December 2016


Digitale agenter

Nu er de nye digitale agenter igang med at trække i arbejdstøjet og er startet på uddannelsen. Efterhånden som de kommer igennem uddannelserne vil de begynde at tage sig af de opgaver der ligger i at være digital agent. Nedenfor kan du se hvem de digitale agenter er og hvilke opgaver der påtænkes de skal varetage.

 

Følgende er valgt som digitale agenter:

 

Ældre og Handicap Stephanie Øst
Sundhed og Rehabilitering Stephanie Øst
Social og Handicap Mette Florian Randsbæk
Jobcenteret

Marianne Nielsen - Svend Erik Sillesen

Børn, Trivsel og Sundhed Birgit Kristensen - Maja Burmeister

Børn og Læring

Lene Pedersen - Inger Berg Jensen
Børn og Forebyggelse Heidi Matras
Teknik og Miljø Hans Outzen - Ulla Paulsen
Plan og Byudvikling Mona Hansen
Vej og Park Kirsten Storgaard Knudsen
Kultur og Vækst Berith Andreasen
Varde Bibliotek Conny Vad
Politik og Analyse Heidi Gantzler
Personaleafdelingen Ragnhild Siggaard
Økonomi, Digitalisering og Borgerservice Jimmi Sveiger (Borgerservice) - Else Hansen (Økonomi)

Baggrunden for de digitale agenter er, at vi får etableret et korps der er på forkant med teknologien og som har forståelse for hvad forandringer gør ved mennesker. Intentionen er dermed også, at de digitale agenter vil være med til at sikre en mere ensartet og effektiv opgaveløsning. 

De skal være bindeled fra afdelingerne til Digitalisering og IT, og skal i forbindelse med ny IT-udviklingsprojekter fungere som forandringsagent og får opgaver i forbindelse med implementering. De skal afhjælpe kolleger med udfordringer i f.eks. Acadre CM, KMD Sag, Office, KL-E journalisering, DynamicTemplate, Doc2Mail, Netblanket og i mindre omfang telefoni. Derudover skal de assistere Digitalisering og IT i demonstrationer, test og dokumentation.

 

Ved at etablere et korps af digitale agenter sikrer Varde Kommune procesoptimering og bedre udnyttelse af systemer og en mere ensartet sagsbehandling. Derudover er de digitale agenter i samarbejde med den øvrige organisation med til at sikre en øget mestring af IT værktøjer og dermed en øget arbejdsglæde. Vi glæder os til at sætte denne spændende nye proces i gang og ser frem til et godt tværgående samarbejde.