Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens forslag til ny administrativ organisering pr. 1/1 2016

Denne nyhed er publiceret den 20. November 2015


Efter endt høring har Direktionen behandlet de indkomne høringssvar og tilrettet oplægget til ny organisering af den administrative funktion på baggrund heraf.

Udvalget for Økonomi og Erhverv behandler oplægget onsdag den 25/11, og hvis forslaget godkendes træder ændringerne i kraft pr. 1/1 2016. Intern flytning på Bytoften sker hurtigst mulig i det nye år, under hensyntagen til hvad der praktisk kan lade sig gøre.