Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens månedsbrev - marts 2019

Denne nyhed er publiceret den 28. February 2019


Februar var en særegen måned for Direktionen.
Læs direktionens månedsbrev om potentialekataloget og to store mediesager.

Uge 6 blev en af de uger, vi ikke lige sådan glemmer. Egentlig skulle ugens kulmination have været byrådsbeslutningen om at udarbejde et potentialekatalog på blot 60 mio. kr. i stedet for det noget større beløb, der tidligere var udsigt til.

Vi tror, potentialekataloget giver bedre mulighed for mere afbalanceret at arbejde med en fortsat indsats for en sund økonomi. Herudover er det forventningen, at der skal findes 25 mio. kr. til den kommende budgetlægning.

Mediesager stod i kø

Men uge 6 blev også ugen, hvor vi måtte opsige aftalen med vores rengøringsfirma. Længe har der været utilfredshed med kvaliteten af rengøringen, men nu måtte vi også konstatere en række kritiske forhold, som ødelagde tilliden til, at rengøringen kunne komme på et tilfredsstillende niveau.

Den mest bøvlede sag blev dog den meget omtalte test af vores datasikkerhed.

Varde Kommune har ikke bedt om filmoptagelser

Det er vigtigt at understrege, at Varde Kommune ikke har bedt om, at der sker filmoptagelser af vores datasikkerhed - tværtimod synes vi, at det er uden for de etiske linjer, som Varde Kommune skal kendes på.

Det er også vigtigt at understrege, at Direktionen ikke er et øjeblik i tvivl om, at alle medarbejdere er besjælede af ønsket om at behandle borgernes data ordentligt.

Test er nødvendige

Vi har i flere år tjekket, at IT-systemerne kan tåle angreb udefra. Det er også nødvendigt, da vi udsættes for hackerangreb flere gange om ugen.

I foråret 2018 blev det besluttet at iværksætte en test af, om vi som medarbejdere også er tilstrækkeligt opmærksomme på datasikkerhed. Denne test er beskrevet i medierne. Den er også beskrevet – mere grundigt og retvisende – på personalemøder, ligesom der også blev orienteret om, hvad der gik godt, og hvad der skal gøres en anelse bedre i vores arbejde med datasikkerhed.

Læs gode råd til informationssikkerhed

På baggrund af testen, synes vi, at man kan konkludere følgende…

Sådan skal vi teste fremover

Hvis en sådan test skal gennemføres en anden gang, skal: 

  1. vi være meget mere omhyggelige med at få beskrevet rammerne for, hvordan testen gennemføres.
  2. Direktionen involveres i beslutningen om, at testen gennemføres.
  3. Direktionen drøfte med HovedMED, hvordan testen skal gennemføres og om hvad.
  4. medarbejderne orienteres om, hvordan og hvornår testen gennemføres (netop det, forventer vi, kan vække vores fælles ”sportsånd” og vise, at vi har styr på datasikkerheden. Det kan der kun komme noget nyttigt ud af).

Kom til dialog med Direktionen

Ovenstående emner og meget andet kan man i øvrigt drøfte på dialogcafémøder med Direktionen i marts.