Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyhedsbrev oktober 2016

Denne nyhed er publiceret den 01. November 2016


Læs direktionens nyhedsbrev for oktober

Så er urene atter stillet tilbage – det er efterår, og det er tid for hygge og rusk. Halloween fylder mange steder, og butikkerne er begyndt at få et lille præg af den næste højtid.

Midt i oktober afholdt Varde Kommune sin store værdidag. De tre nøgleord bliver VÆRDISKABENDE, ORDENTLIG og STÆRK. Jeg er rigtig glad for, at vi med det nye værdigrundlag har et fælles ståsted for hele organisationen, og jeg er glad for, at vi med de tre ord både kan angive, hvad vi forventer af hinanden, og hvad borgere, virksomheder og foreninger kan forvente af os.

Vi arbejder netop nu med det grafiske layout, for præsentationen er også vigtig. Og så skal Byrådet godkende forslaget den 6. december 2016.

Som det blev omtalt i sidste månedsbrev, så har vi i september fået gennemført en APV og trivselsundersøgelse. Det er rigtig positivt, at 87% af medarbejderne har valgt at svare på undersøgelsen. Det er fantastisk mange, og det vidner om, at der er stor interesse og vilje fra alle for at sikre, at vi har gode arbejdsvilkår. Men det forpligter også – i de kommende måneder skal der udarbejdes handleplaner, som kan bidrage til at styrke arbejdsmiljøet.

Hvis man læser undersøgelsen, så fremgår det, at rigtig mange overordnet set er rigtig glade for at arbejde i Varde Kommune. Det er godt. Men der er også udfordringer. Mange synes, der ikke er sammenhæng mellem ressourcer og opgaver. Mange skal håndtere en del følelsesmæssige opgaver, og ikke alle har et lige godt fysisk arbejdsmiljø. Og under tallene er der masser af små iagttagelser fra de enkelte arbejdspladser – vi kommer til i fællesskab at arbejde med dem.

I de kommende måneder vil skole- og dagtilbudsstrukturen få et betydeligt fokus hos såvel politikere, presse og borgere. Det bliver spændende at følge debatten, som har stor betydning for såvel børn, bysamfund, øvrige borgere og medarbejdere. Der er blevet lagt et stort stykke arbejde i at tilvejebringe et godt beslutningsgrundlag, og alligevel vil vi i processen nok også blive mødt med kritik, fordi der enten er beregninger, der er forkerte, eller fordi man skulle have undersøgt andre forhold, end man har gjort. Men fra Direktionens side vil vi gerne kvittere for den store indsats, der allerede er ydet. Og så har den kommende struktur rigtig stor betydning for de mange, der arbejder i skoler eller daginstitutioner. Strukturdebat giver altid usikkerhed og bekymring, men erfaringen er vel også, at trygheden kommer igen, når hverdagen indfinder sig. God debat til alle.

God november!

Med venlig hilsen

Mogens Pedersen