Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev – juni 2018

Denne nyhed er publiceret den 01. June 2018


Maj bød på nye regler om persondata, et byrådsmøde og opstarten af et nyt turismenetværk.

Kære medarbejdere

Når året er gået, så vil mange af os nok tænke tilbage på maj måned som den mest solrige måned i mands minde.

Fortsat ansvarlighed i behandling af data

I maj trådte også de nye regler for behandlingen af persondata også i kraft, og disse regler har nu også givet en del omtale.

Det er helt klart vores opfattelse, at persondata hidtil er blevet behandlet ansvarligt og trygt, og det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi også fortsætter med det i de kommende år.

Men der har været meget omtale af de nye regler, som stiller nogle nye krav til den måde, som vi arbejder med persondata på.

Derfor har vi bl.a. ansat en datasikkerhedsrådgiver og etableret et Sikkerhedsudvalg, som lige nu arbejder os igennem de nye bestemmelser. KL har heldigvis lavet en fin vejledning på 11 punkter, som vi følger.

De 5 gode råd til bedre datasikkerhed

Så lige nu spreder vi forståelsen af, hvilke krav der følger med de nye regler, men overordnet kan man sige, at som medarbejder skal man huske følgende råd:

 

1)      Log af din pc, når du forlader den

2)      Klik ALDRIG på links, som du ikke har tillid til

3)      Lad ikke oplysninger med personfølsomme oplysninger ligge på dit bord

4)      Brug sikker mail, når du sender personfølsomme oplysninger

5)      Spørg servicedesk, når du er i tvivl

 

Byrådets drøftelser

På Byrådsmødet i tirsdags blev det principbesluttet, at der skal etableres et fælles ejendomscenter. Ejendomscentret vil træde i kraft i 2020, men en række opgaver skal løses inden da.

I det videre arbejde vil der være en tæt involvering af ledere og personale, og det vil være min forventning, at i 2021 vil vi have en endnu bedre ejendomsservice, end vi kender i dag, hvor der er stærk opmærksomhed om kommunens bygninger, og hvor vores serviceledere og servicemedarbejdere har fået et godt fagligt løft.

Men hvor der også tages hånd om de andre serviceopgaver, som løses på skoler og plejehjem mv. På byrådsmødet blev der udtrykt en forståelse for, at medarbejderne i dag løser mange komplekse opgaver og at de yder en god service. Det nye ejendomscenter skal derfor primært løse problemet med at udnytte de mange decentrale ressourcer. Husk at det er muligt at se/gense byrådsmøderne på https://varde.kommune-tv.dk/watch/1458

Cold Coast Collective

En af de små gode historier fra maj var etableringen af et nyt turismenetværk, Cold Coast Collective. Det har vi etableret sammen med en række andre kommuner og uddannelsesinstitutioner i det nordlige Europa.

Det er vigtigt for den fremtidige udvikling af turismen, at vi også henter inspiration fra andre lande. Men det er også vigtigt, at man i Europa prioriterer udviklingen af kystturisme også i Nordeuropa.

Netværket havde sit første møde i Varde her i maj måned, og heldigvis tyder meget på, at netværket er kommet godt i gang.

Netværket er et godt eksempel på, at vi skal tænke på tværs og gøre brug af og søge inspiration hos andre kommuner og institutioner med samme type opgaver som os.