Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens månedsbrev - april

Denne nyhed er publiceret den 01. April 2019


Om julegaver, dialogcafémøder og skolegang.

Så er vi midtvejs mellem juleferien og sommerferien – 2019 er godt i gang. 

Julegaver

Direktionen har som et af sine punkter drøftet julegaver. Både fordi der har været besparelser på mere end 100 mio. kr. over de sidste par år, og fordi vi også har fået indtryk af, at der blandt nogle borgere var en opfattelse af, at der blev givet meget dyre gaver til kommunens medarbejdere. 

På den ene side er Direktionen sikker på, at julegaver som en lille anerkendelse for en god indsats gennem året har betydning for såvel tilfredshed med arbejdspladsen og dermed for kommunens omdømme som arbejdsplads. På den anden side skal vi også hele tiden huske på, at vores penge kommer fra skatteborgerne, og derfor må gaver heller ikke vække for meget opmærksomhed rundt på villavejene. 

Direktionen vil derfor gerne sende det signal, at der som hovedregel kan købes julegaver, der ved køb i almindelig handel har en værdi på 250 kr. Hvis der er helt særlige grunde kan denne hovedregel fraviges.

Vi synes, det giver mulighed for gaver på et pænt niveau, uden at gaverne kan vække forargelse hos andre. 

Dialogcafémøder

Direktionen har i marts måned gennemført dialogcafémøder rundt i kommunen. Overordnet set er der ikke kommet så mange til møderne, men vi synes alligevel, vi har fået meget ud af møderne. Gode input om, hvad der har betydning i hverdagen, især inden for ældreplejen og folkeskolerne.

Heldigvis er der meget, der fungerer, og folk er glade for deres arbejde, men vi fik nu også en del råd med om, hvad der godt kunne fungere bedre i hverdagen. 

Uddannelse og skolegang

På den sidste arbejdsdag i marts deltog Direktionen i en hyldest for de medarbejdere, der har gennemført master- eller diplomuddannelser.

I forbindelse med hyldesten blev der også fortalt om indholdet i de forskellige uddannelser. Alle uddannelser kredser om emner, der har stor betydning i den kommunale hverdag. Eksempelvis var det meget interessant at høre om forandringsledelse og ledelse i forhold til, hvordan man får en skole, der skal lukke om tre år, til at fungere – som det er tilfældet med Sct. Jacobi Skole.

I begyndelsen af marts blev tegningerne for den nye Frelloskole offentliggjort. Der er virkelig tænkt over tingene fra alle de fire teams, der har budt ind på byggeopgaven, men efter vores opfattelse er selvfølgelig især vinderforslaget et rigtig godt bud på, hvordan en stor skole kan fungere i pagt med naturen og i sammenhæng med Varde Fritdscenter.

De forskellige forslag er udstillet på Rådhuset – kig forbi.

Mvh.

Direktionen