Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev – februar 2018

Denne nyhed er publiceret den 27. February 2018


Om samskabelse, kommunen som ombejlet arbejdsplads, en kompliceret sag og ordet ”gratis”.

En rigtig god begivenhed i februar har været oprydningen af hybenroser i Blåvand. En god gerning. Men mest imponerende var det, at rigtig mange borgere gerne ville give en hjælpende hånd, da alt det affald, som lå mellem roserne også skulle fjernes.

Kommunens medarbejdere var gode til at give folk ansvar og lyst til at hjælpe med opgaven, og selvom det var en kølig februardag, så havde de mange mennesker en god dag. Det var samskabelse - og et godt eksempel på, hvordan vi kan involvere og engagere kommunens borgere til at hjælpe med at tage ansvar for en god kommune.

Frihed til ledere og medarbejdere

I sidste måneds nyhedsbrev omtalte vi det nye Byrådsgrundlag, som Byrådet har udarbejdet. Det er dejligt at fornemme, at rigtig mange i organisationen er interesserede i grundlaget, og vi tør godt love, at der er stor vilje til at ville gøre alt, hvad vi kan, for at realisere Byrådsgrundlaget.

Læs Byrådsgrundlaget her

Men naturligt nok er der måske helt særlig interesse for intentionerne om, at Varde Kommune skal være en ombejlet arbejdsplads, og at der skal være maksimal frihed til ledere og medarbejdere. Det er væsentlige udsagn fra Byrådet, og de kommer på et vigtigt tidspunkt, hvor kapløbet efter medarbejdere er større end nogensinde. Lederforum havde i sidste uge lejlighed til nærmere at drøfte disse udsagn, og sidst i februar har HovedMED lejlighed til at drøfte Byrådsgrundlaget med Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Byrådet med en kompliceret sag

Byrådets møde tidligere i februar blev det første tydelige eksempel på, hvordan politikerne i det nye Byråd vil håndtere komplicerede politiske sager. Der var stor uenighed om Hafnia-grunden i Blåvand, men heldigvis havde Byrådet en god og grundig debat, hvor der var stor vilje til også at lytte til de forskellige synspunkter.

Ordet ”gratis”

Byrådet besluttede også, at den kommunale organisation skal undgå at anvende ordet “gratis”, da alle ydelser jo bliver betalt via skatten. Vi har derfor fjernet brugen af ordet fra kommunens hjemmeside, og vi skal appellere til, at man undlader at bruge ordet i forbindelse med kommunale arrangementer.

 

Mvh.

Direktionen