Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev - januar 2018

Denne nyhed er publiceret den 01. February 2018


Det nye Byråd har været på seminar i Nymindegab, og det er der kommet et Byrådsgrundlag ud af.

Kære medarbejdere

Alle er nu i fuld gang med 2018, og det er tydeligt, at der sker noget rundt på skoler, handicapinstitutioner, biblioteker og mange andre steder.

Byrådsseminar i Nymindegab

Byrådet er også kommet godt i gang med sit arbejde, og Direktionen har fortsat en god fornemmelse af, at kommunen har fået et Byråd, der både kan samarbejde og skabe resultater.

Byrådet var her sidst i januar på seminar i Nymindegab, hvor de blev enige om vedlagte byrådsgrundlag. Baggrunden for byrådsgrundlaget var interviews med alle 25 politikere om deres drømme og forventninger til det politiske arbejde.

Vi arbejder for en hel kommune

Byrådsgrundlaget giver nogle vigtige pejlemærker for, hvad Byrådet vil arbejde for, og hvilken måde vi skal arbejde på.

Vi skal alle mere end nogensinde være opmærksomme på, at Byrådet forventer, at vi arbejder for en hel kommune. Det betyder, at vi hver især skal understøtte land og by som fundamentet for en stærk Varde Kommune. Vi hører gerne gode råd fra jer om, hvad vi kan gøre bedre.

Ombejlet arbejdsplads

Der er heller ikke nogen tvivl om, at vi skal gøre, hvad vi kan for, at Varde Kommune er en ombejlet arbejdsplads. Heldigvis er det vores fornemmelse, at langt de fleste ansatte i kommunen er glade for deres arbejde. Alligevel kommer vi til at steppe op for at gøre kommunen endnu mere attraktiv som arbejdsplads. Det har hver enkelt medarbejder et ansvar for, det har politikerne et ansvar for, og det har Direktionen og ledelsen i høj grad et ansvar for. Vi hører gerne gode råd fra jer om, hvad vi kan gøre bedre.

Fyrtårne skal tales op

Noget andet, alle ansatte hver især har ansvar for, er at tale kommunen op. Vi har så meget vi skal være stolte af. Vi skal være stolte, når vi satser på at blive en demensvenlig kommune. Vi skal være stolte, når vi kommunikerer på en måde, der giver genlyd. Og vi skal være stolte, når vi arbejder for en folkeskole, der rykker hvert enkelt barn mest muligt. Bare for at nævne nogle eksempler.

Pudser fjerene

Endelig er det afgørende, at vi kan få flere til at bo i kommunen, og at virksomhederne i kommunen har det godt, og at vi gør hvad vi kan for, at de kan udvikle sig her i kommunen. Vi skal være gode til dialogen og til at finde løsninger sammen med virksomheder, foreninger og borgere. Også her hører vi gerne gode råd om, hvad vi kan gøre bedre.

 

Med venlig hilsen

Direktionen

 

Læs hele Byrådsgrundlaget for valgperioden 2018-2021