Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev – marts 2018

Denne nyhed er publiceret den 03. April 2018


Om en eventuel konflikt, godt kollegaskab og fokus på persondatasikkerhed.

Kære alle

Efter en forhåbentlig veloverstået påske er det hverdag igen. 

Strejke og lockout?

Der er fortsat usikkerhed om, hvor længe hverdagen varer, da der jo i skrivende stund fortsat er usikkerhed om, hvorvidt der iværksættes strejke og lockout. Jeg tror, langt de fleste af os ønsker, at der findes en løsning på overenskomstforhandlingerne, men det er selvfølgelig også legitimt, hvis det hele ender i en konflikt, selvom det ikke er ønskeligt. 

Hvis det kommer til en konflikt, kan der nemt opstå mange forskellige frustrationer på tværs mellem medarbejdergrupper. Vi har alle et ansvar for, at der også er godt kollegaskab efter en eventuel konflikt. 

Tak til kollegaer, der gør lidt ekstra

Godt kollegaskab er det også, at der blandt medarbejderne er kollegaer, som godt vil bruge tid på at være med i bestyrelser for Feriefond, kunstforening, personaleforeninger og meget andet. Der er også medarbejdere, der påtager sig det ikke altid lige nemme slid med at være tillidsrepræsentanter. 

Selvom vi i alle dele af organisationen mærker besparelser og et pres for at løbe hurtigere, så er det vigtigt, at vi giver hinanden tid til, at disse opgaver også løses. Det er opgaver, der øger sammenhængskraften i organisationen, og de kollegaer, der løser disse opgaver, kan sammenlignes med dem, der arrangerer og rydder op efter gadefesten. Stor respekt for det. Og tak for, at I vil. 

Fokus på sikkerhed omkring persondata

Midt i maj træder den nye persondataforordning i kraft. Baggrunden for EU-forordningen er blandt andet den stigende risiko for, at der sker lækage af dataoplysninger, og at man vil forebygge de store nedbrud, som store private virksomheder har været udsat for i de senere år. 

Jeg er ikke sikker på, at der egentlig er så mange stramninger i forhold til de nuværende regler, men betydningen af, at reglerne overholdes, vil blive skærpet. Og det vil vi i de kommende måneder komme til at forholde os til.

Varde Kommune har i februar ansat en databeskyttelsesrådgiver, og jeg tror vi må forudse, at der overalt i organisationen vil komme mere præcise retningslinjer for, hvordan vi omgås data. Allerede nu vil vi opfordre alle medarbejdere til at være bevidste om at omgå data omhyggeligt. Vi skal være disciplinerede i den måde, vi bruger vores pc’ere på, og vi skal være omhyggelige med ikke at efterlade os fortrolige oplysninger på vores skriveborde.

Mvh.

Mogens Pedersen, Direktionen