Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev for august

Denne nyhed er publiceret den 31. August 2015


Kære alle

Efter en sommer med både sol og regn er det ved at være hverdag igen. Det summer af liv overalt i de kommunale bygninger, skolerne er fyldt med børn igen og feriepræget er nu væk. Jeg håber, at alle har haft en dejlig sommer og er klar til efterårets opgaver.

Byrådet skal på budgetseminar i næste uge, hvor man grundigt skal drøfte, hvordan enderne kan nå sammen. Ganske naturligt er der mange ønsker til, hvad der skal satses på, men samtidig er det også sådan, at politikerne nok også er nødt til at foretage nogle valg for at få budgettet til at nå sammen. I 2015 har der været en budgetmæssig ubalance på ældreområdet, som skal løses, men der er også mange spændende ønsker til de kommende års anlægsaktiviteter.  Alle seks partier har arbejdet ihærdigt med hver deres budgetoplæg, og det giver en god fornemmelse af, hvordan de kommende års budget kan skrues sammen.

Budgettet vil nok også give mulighed for at understøtte visionen på forskellig vis. Flere af budgetønskerne er relateret til visionen og stille og roligt vinder visionen indpas rundt i kommunen. Her i september skal vi på Lederforum drøfte nogen af de tiltag, der er gjort rundt på kommunens institutioner, og der bliver også etableret ”Rådet for Vi i Naturen”, som skal være med til at sætte retning på visionen. Og så bliver det jo spændende at få luftballonen op – et spændende initiativ af ProVarde.

Direktionen har annonceret, at der skal gennemføres en nyvurdering af den administrative organisation. Det er altid sundt at få vurderet, om administrationen fungerer optimalt. Hvordan sikrer vi, at den leverer den bedst mulige service til borgerne? Hvordan sikrer vi, at den bedst muligt understøtter den øvrige organisation? Og hvordan sikrer vi, at den også drives så effektivt som muligt? Det er vigtigt at understrege, at det er Direktionens opfattelse, at vi allerede i dag har en velfungerende administration, men det er klart, at man ind imellem må vurdere, om den løser nøjagtigt de opgaver, som der aktuelt er behov for, ligesom samlingen af administrationen på kun to adresser også giver nye muligheder for at få en sammentænkt administration.

Nu er det et par måneder siden, at det nye Rådhus på Bytoften blev taget i brug. Og heldigvis er det vores opfattelse, at det overordnet set fungerer som vi på forhånd havde håbet på. Det er et dejligt hus med en åben og imødekommende karakter. Heldigvis var der også kun positive meldinger fra de 2.000 borgere, som kom og så huset den 22. august – alle kommunens borgere kan være stolte af vores nye Rådhus.

I løbet af september skal MED-udvalgene fortælle, hvordan de vil håndtere sygefraværsindsatsen på den enkelte aftaleenhed. Den gode nyhed er, at der måske er små tegn på, at sygefraværet er faldende, men til gengæld må vi også fortsat erkende, at fraværet fortsat er for højt. Men allervigtigst er det, at der i alle dele af organisationen arbejdes med at reducere sygefraværet – og det er godt at konstatere, at der er godt gang i arbejdet og fokus på at sygefravær og trivsel hænger tæt sammen.

På tirsdag skal Byrådet høre nærmere om beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Der bliver også her arbejdet godt med tingene, men de mange reformer på området gør det mere nødvendigt end nogensinde, at vi er gode på området. Det stiller krav til dem, der arbejder på området i dagligdagen, men det stiller også krav til alle andre, da det er mere afgørende end nogensinde, at vi får gjort en samlet og tværgående kommunal indsats. Uden det får vi ikke bugt med antallet af unge på overførselsindkomst eller klaret de mange sager om sygedagpenge. Og den fælles indsats er også afgørende for, at dem, der knap har fået fodfæste på arbejdsmarkedet, kan få et arbejde at stå op til hver morgen.

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør