Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev for december

Denne nyhed er publiceret den 21. December 2017


Om nyt byråd, god offentlig ledelse og ønsker om en glædelig jul.

Kære alle

 

Med dette månedsbrev vil Direktionen gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Tak for den store indsats, der er blevet leveret rundt om i hele organisationen. For de fleste vil juleferien give god mulighed for afslapning og familiehygge, og for dem, der af den ene eller anden grund må arbejde i juledagene for, at kommunen kan ”holde skruen i vandet”, skal der lyde en særlig stor tak.

 

Nyt byråd

2018 bliver et spændende år. For Direktionen er det spændende at skulle til at arbejde med et nyt byråd, som naturligt nok har andre drømme og forventninger end det nu afgående Byråd. Derfor er Direktionen netop nu ved at interviewe hver enkelt medlem af Byrådet, og så er det håbet, at politikerne sidst i januar kan skabe et fælles byrådsgrundlag for det nye Byråd og sætte retningen for de kommende fire år.

 

God offentlig ledelse

I 2018 vil Ledelseskommissionen også barsle med sin rapport over, hvordan kommunal ledelse bør være i de kommende år. Vi forventer, at Ledelseskommissionen vil komme med en række spændende bidrag til, hvad god offentlig ledelse er, men vi har også tiltro til, at disse bidrag vil være i god overensstemmelse med det ledelsesgrundlag, som vi fik udarbejdet i 2017. Af lederne i Varde Kommune skal man kunne forvente, at man har en værdiskabende vanebryder, en ordentlig overskuer og en stærk sceneskifter. Men alligevel tror vi, at Ledelseskommissionens arbejde vil give anledning til drøftelser i Varde Kommune om, hvordan vi kan blive bedre.

 

Skole- og dagtilbudsstrukturen

2018 bliver også præget af, at vi skal have landet skole- og dagtilbudsstrukturen. Det nye Udvalg for Børn og Læring (tidligere Børn og Undervisning) skal have truffet beslutning om den fremtidige tildelingsmodel, og vi vil også komme mange skridt videre med det nye skolebyggeri i Varde.

 

Et ukendt 2018

Og så vil 2018 også blive præget af overraskende muligheder og uforudsete ærgrelser. Heldigvis har Varde Kommune et solidt grundlag, som gør os i stand til at håndtere disse muligheder og ærgrelser - og det solide grundlag skabes af alle jer engagerede medarbejdere!

Tak for det og glædelig jul!

 

Direktionen