Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev for november 2017

Denne nyhed er publiceret den 30. November 2017


Om det nye Byråd, ledelsesudvikling og en enkelt trist sag.

Kære alle

I dag er det ifølge kalenderen den sidste dag i efteråret. Det har været tre måneder, der også for Direktionen har været præget af valgkampen frem mod kommunalvalget den 21. november.

En sober valgkamp og et nyt Byråd

Det har været en valgkamp præget af klare og forskelligartede synspunkter, men også en sober valgkamp. Det har været en valgkamp, der helt tydeligt har været præget af de sociale medier, især Facebook. Det giver nye muligheder, men stiller også nye krav, når vi som ansatte i Varde Kommune skal følge med i valgkampen.

Valget blev et farvel til 11 politikere, der alle har gjort en fin indsats i de fire år. Nu får vi et Byråd med én kvinde mere end i den forrige periode. En lidt bedre balance end før. Og vi får et noget yngre Byråd. Gennemsnitsalderen er kommet noget under 50, og vi får formentlig et af landets yngre byråd. Det vil give et andet præg på det politiske arbejde i de næste fire år.

En alvorlig og trist sag

Byrådet er valgt til at være uenige. Men tidligere på måneden besluttede et enigt Byråd at lukke døgninstitutionen Tippen. Og selvom der var enighed i Byrådet, så kan man regne med, at det ikke har været nogen let beslutning at træffe. Det er en alvorlig og trist sag, som der allerede er skrevet meget om.

Efter Direktionens opfattelse understreger sagen for det første, at alle skal arbejde med faglighed, uanset størrelsen af det budget man har. Og for det andet burde sagen måske også give anledning til overvejelser om, hvorvidt det meget markedsmæssige regelsæt om finansiering af døgninstitutioner i Danmark er optimal.

God energi omkring ledelsesudvikling

Mere opløftende drøftede Lederforum ledelse i begyndelsen af november. Efter et rigtig godt indlæg af Claus Elmholdt var der god energi i drøftelsen vedrørende ledelsesudvikling. Det blev tydeligt, at vores fremtidige ledelsesudvikling skal gå på to ben: dels lederuddannelse af den enkelte og dels rum til refleksion af ledelse på alle niveauer i organisationen. Der kom mange gode tilbagemeldinger, som vi nu arbejder videre med.

Prioritering af tid til ledelsesudvikling, refleksion over egen ledelsespraksis og indgåelse i ledernetværk er centralt. Direktionen gennemgår selv et lederudviklingsforløb, hvor vi bliver udfordret og udfordrer hinanden på vores ledelsesstil og prioriteringer. Det vil vi gerne opfordre til sker på alle lederniveauer i Varde Kommune.

Ledelseskommissionen barsler også snart med deres rapport om offentlig ledelse. Meget peger på, at Ledelseskommissionen tager det afsæt, at der faktisk allerede udøves god ledelse i den offentlige sektor. Det er godt.

Direktionen tror det er rigtigt, at den bedste offentlige service bliver leveret, når vi finder ind til professionen - hvad er der egentlig brug for, hvad er god offentlig service? Vi skal kvalificere og reducere styringen, men kan man forestille sig, at det hos de faglige organisationer bliver mere almindeligt med et fagetisk kodeks, som fx læger og advokater allerede har det?

Med venlig hilsen

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør