Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev for september 2017

Denne nyhed er publiceret den 29. September 2017


Om kommunalvalg, sygefravær og det vestjyske DNA.

 

Valgkampen til kommunalvalget er nu ved at gå i gang, og mon ikke de fleste i organisationen følger debatten med stor interesse. Der kommer mange forskellige synspunkter frem undervejs, og sådan skal en god valgkamp være. Ingen er enige i det hele, men som dansker kan man kun være stolt af, at vi har et levende kommunestyre med engagerede politikere, som har klare og tydelige visioner for, hvordan også Varde Kommune skal udvikle sig.

Der er en helt særlig forudsætning for valget - nemlig at vi har nok stemmetællere. Når stemmestederne lukker om aftenen den 21. november har ALLE opstillede politikere et fælles ønske, nemlig at få kendskab til valgresultatet så hurtigt som muligt. Jeg skal derfor opfordre alle, der er interesserede i at hjælpe med stemmetællingen, til snarest muligt at melde sig til via følgende link:

https://web.docas.dk/kom/Varde/kategori.aspx?kategoriID=a1368a20-002f-4799-a11c-a7e400925030&refCust=&skoleid=3a63a6f9-4b2c-4356-b2c2-a341c209208a

 

Sygefravær

Der har i de senere år været fokus på sygefraværet. De fleste kommuner i Danmark har haft et faldende sygefravær i de senere år, men i Varde Kommune har vi haft et rigtig stort fald. Det skyldes helt sikkert det store fokus, som ledere og medarbejdere har haft på, hvordan man kan arbejde med at nedbringe sygefravær. Vi kan være stolte af, at vi er blandt de kommuner, der har det laveste sygefravær. Det er også en del af vores vestjyske DNA.

 

Vestjysk DNA

Et andet sted, hvor det vestjyske DNA kommer til udtryk, er, når den kommunale velfærd understøttes af et stort engagement blandt frivillige. Som kommunalt ansatte har vi hver især ansvaret for at sikre, at borgerne og politikernes forventninger til service bliver opfyldt. Men derudover er det også positivt, at mange frivillige bidrager til at skabe glæde, hygge og samtale på både skoler, børnehaver, ældrecentre og sikkert mange flere områder.

Vestjysk DNA er også en god placering på DI’s liste over tilfredshed med den kommunale erhvervsservice. Vi har i år fået en fin placering som nummer 20, men vi må også ærgre os over, at vi er gået tilbage fra en plads som nummer 9 i 2016. Tilbagegangen vidner om, at vi skal have et endnu skarpere fokus på god erhvervsservice. Det er det, vi lever af - vi har ikke råd til at lade være.

 

Mogens Pedersen,
Kommunaldirektør