Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev - juni 2018

Denne nyhed er publiceret den 28. June 2018


Varde Kommune er den største aktør inden for vestkystturisme, og derfor har udviklingsplanen for vestkystturisme stor betydning for os.

Direktionens nyhedsbrev - juni 2018

Juni måned nærmer sig sin afslutning, og det er ensbetydende med, at rigtig mange af os afvikler meget ferie.

Det er en god mulighed for lige at hvile hjernecellerne – vi fornemmer i hvert tilfælde, at der har været arbejdet på højtryk rundt omkring, så det er sundt lige at få lidt fred fra arbejdet.

Det nye byråd er kommet godt i gang

En hovedopgave for os har været at bidrage til, at det nye Byråd er kunne komme godt i gang. Som vi tidligere har omtalt, så er det et andet Byråd – og dermed er mange nye impulser og forventninger dukket op.

Vi har fået et Byråd med stor debatlyst og politikere, der er meget funderede i deres politiske holdninger, men dermed også et Byråd, hvor der måske skal bruges lidt mere debat-energi, før beslutningerne bliver taget.

Men vigtigst er det også, at Byrådet udviser en stor ordentlighed overfor hinanden, og at de på trods af de naturlige politiske uenigheder også udviser stor respekt for hinandens synspunkter.

Vi arbejder efter byrådsgrundlaget

Byrådets forventninger til os er beskrevet gennem deres byrådsgrundlag, hvoraf det fremgår, at vi skal arbejde for en hel kommune, vi skal arbejde for en ombejlet kommune og vi skal gøre os lækre over for nye borgere og virksomheder. Se hele byrådsgrundlaget her >>

Juni måned har budt på to spændende publikationer

For det første har Partnerskabet for Vestkystturisme været med til at præsentere sin udviklingsplan for vestkystturisme (læs mere her >>).

Varde Kommune er den største aktør inden for vestkystturisme, og derfor har planen stor betydning for os. Heldigvis spiller det godt sammen med kommunens ønsker, at der skal være fokus på naturen som hovedattraktion, at man skal satse på stærke feriesteder og at der skal arbejdes mere strategisk med at tiltrække investeringer til området.

Ledelseskommissionen barslede med sin rapport midt i juni, og de har en række anbefalinger, som vi vil arbejde videre med. Vi opfatter ikke deres rapport som en endelig facitliste på, hvad god ledelse er. Men i Direktionen synes vi, at deres hovedbudskaber fortjener at blive nøje drøftet hos os.

Deres vigtigste anbefaling til Danmarks offentlige ledere er, at vi altid skal huske at sætte borgeren først. Det tror vi faktisk også de 25 byrådsmedlemmer forventer af os. Vi skal altid huske, at vores arbejde skal skabe værdi for borgerne, og at vi altid skal forstå, at borgerne skal opleve en sammenhængende indsats fra vores side og at vi skal involvere borgerne. Gode anbefalinger.

Ledelseskommissionen har også en række andre anbefalinger (læs mere her>>).

Vi ønsker alle en dejlig sommer.