Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens nyhedsbrev 2018

Denne nyhed er publiceret den 26. September 2018


September måned går nu på hæld, og dermed er der i alle landets kommuner kommet nogenlunde styr på budgettet for det kommende år, selvom den formelle vedtagelse først sker i oktober.

Kære medarbejdere

September måned går nu på hæld, og dermed er der i alle landets kommuner kommet nogenlunde styr på budgettet for det kommende år, selvom den formelle vedtagelse først sker i oktober.

De kommunale tilskud er faldet 

Det har ikke været nogen nem budgetsituation for vores politikere. De kommunale tilskud er faldet, fordi forskellige forhold i tilskuds- og udligningssystemet mellem kommunerne (også) denne gang har været mere gavnlige for de store kommuner end for os. Det tror jeg, at der har været en del frustration over blandt politikerne og i organisationen. Men det ændrer ikke på, at det har været en bunden opgave at få lavet et budget, hvor der ikke bliver brugt flere penge, end vi tjener.

Det kommende budget vil rumme nogle meget ambitiøse anlægsprojekter for de kommende år. Det er velkendt, at et skolebyggeri er på vej, men herudover er der også andre skolerenoveringer, ligesom der er ambitiøse tanker på såvel Social- og Sundhedsudvalgets område som på kulturområdet.

Vi skal fortsat effektivisere 

Byrådet vil også, at der skal skabes effektiviseringer på 0,5%, som stiger til 0,75% i 2020 og 2021, inden disse meget eksplicitte krav til effektivisering i 2022 bortfalder. Direktionen fornemmer, at disse effektiviseringskrav er lidt omtvistede, fordi det vitterligt ikke er lige let at effektivisere alle steder. Vi tror dog, at det kan være en sund øvelse – og faktisk skal vi heller ikke være bange for den.

Den offentlige sektor har ligesom den private sektor de sidste 25 år stille og roligt effektiviseret med 0,5%-2% hvert år, så vi tror på, at vi kan. Smartere arbejdsgange, ændring af vaner og brug af ny teknologi kan være farbare veje. Og så skal man jo også huske at selv uden effektivisering, så skal pengene findes, fordi vi kun har de penge, som vi har.

Reduktion af budgetterne 

I den mere kedelige ende vil det kommende budget rumme reduktioner af budgetterne. Alle dele af organisationen vil mærke dette. Besparelserne vil i særlig grad kunne mærkes i administrationen, men man kan ikke sige, at der er områder, der er helt friholdt for besparelser. I fællesskab må vi gøre alt, hvad vi kan, for at disse besparelser påvirker vores service så lidt som muligt. Men vi kommer til at vænne os til, at der vil skulle ske reduktioner.

Konstruktiv indsats fra byrådet

Budgettet blev ikke vedtaget i enighed. Set fra Direktionens stole var det ærgerligt, men alle bør vide, at alle syv partier har arbejdet meget seriøst med budgettet. Man kan ikke sige, at nogen partier har mødt uforberedt op eller kun har haft halve løsninger på de ret komplicerede problemstillinger. Vi er ikke sikre på, at det er vilkårene i alle landets kommuner, men det vidner om, at vi har et byråd, der har vilje til at behandle også svære sager på en konstruktiv måde – og det er godt.