Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens strategiplan

Denne nyhed er publiceret den 02. January 2019


Hermed foreligger Direktionens strategiplan
for 2019 og 2020.
Strategiplanen indeholder fire temaer.


Strategiplanen indeholder fire temaer:


1. Ombejlet arbejdsplads
2. Vækst og bosætning
3. Fintuning af kommunen
4. En enkel kommune

For Direktionen er det meget væsentligt, at strategiplanen understøtter arbejdet med visionen, byrådsgrundlaget og Byrådets udviklingsstrategi.

Det er Direktionens ambition, at strategiplanen kan skabe klarhed i forhold til Direktionens forventninger for organisationen, ligesom Direktionen vil arbejde målrettet for at dagsordensætte temaerne i vores eget arbejde og i de fora, hvor det er relevant.

Strategiplanen afspejler endvidere:
1. Varde Kommunes største udfordringer lige nu
2. Væsentlige politiske udsagn om politikernes opfattelse af organisationen
3. Temaer, som ikke er politiske, men dog har betydning for politikernes virke