Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

DJØF - stiftende generalforsamling

Denne nyhed er publiceret den 28. February 2017


6. marts 2017 afholder DJØF-klubben ved Varde Kommune stiftende generalforsamling

6. marts 2017, kl. 12.30-13.30, i kantinens lille del på Rådhuset

Dagsordenen

1. Valg af dirigent

2. Præsentation og godkendelse af fuldmagter

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Behandling/diskussion af eventuelt indkomne forslag/emner

     a. Godkendelse af vedtægter

6. Udpegning af ansvarlig for afvikling af det årlige fagligt-sociale arrangement

7. Valg af bestyrelse

     a. Tillidsrepræsentant

     b. Suppleant for tillidsrepræsentanten

8. Eventuelt

 

Tilmelding skal ske til DJØFs tillidsrepræsentant Vibeke Jensen, vije@varde.dk 

 

Overvej allerede nu, om du vil stille op som tillidsrepræsentant eller suppleant.

Man stiller først op på selve mødet.

 

Vedtægter for DJØF-klubben ved Varde Kommune

Fuldmagt til anvendelse på DJØF-klubbens stiftende generalforsamling