Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ejendomsanalyse

Denne nyhed er publiceret den 12. April 2018


I forbindelse med vedtagelsen af budgettet blev det besluttet at igangsætte et arbejde med henblik på at vurdere, om drift og vedligehold af kommunens bygninger kunne tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, herunder om de ressourcer, som vi har kan anvendes mere på tværs af organisationen, end vi gør i dag.

Rapporten foreligger nu og Direktionen har netop sendt den i høring i de fire FællesMED og HovedMED med en deadline for afgivelse af høringssvar den 16. maj. 

Se hele rapporten her og datanotatet her