Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Gravearbejde i Varde midtby fra den 22. juni

Denne nyhed er publiceret den 19. June 2017


Torsdag den 22. juni igangsættes et større anlægsarbejde i midten af Varde by. Arbejdet skal blandt andet genetablere belægningen på historiske pladser og gader. For at undgå dobbelt gravearbejde vil DIN Forsyning samtidig klimatilpasse og fremtidssikre kloaksystemet i området.

Fra torsdag den 22. juni 2017 skal der graves i midten af Varde. Det bliver begyndelsen på et anlægsarbejde af cirka halvandet års varighed.

I 2017 vil arbejdet starte i Storegade og involvere en række sidegader undervejs (se kort). Arbejdet vil i første omgang løbe frem til den 1. december 2017. I december vil arbejdet sættes på pause for ikke at forstyrre den ekstra trafik under julehandlen. I starten af 2018 vil arbejdet så gå i gang igen med forventet slutning sidst i 2018.

Varde Kommune vil løbende sørge for at informere om arbejdet i de områder, der berøres af det. Dels via skiltning og udsendelse af breve. Dels via opdateringer på kommunens hjemmeside og en særligt oprettet Facebook-side med titlen ”Områdefornyelse i Varde Midtby”.

Der er desuden planer om løbende informationsmøder for de enkelte gader, efterhånden som arbejdet flytter sig rundt i byen.

 

Hvorfor områdefornyelse?

Områdefornyelsen i Varde midtby sker på baggrund af en politisk beslutning om at styrke oplevelsen af den gamle købstad. På nogle af de mindre befærdede sidegader i centrum skiftes fliser og asfalt ud med brostensbelægning. Det skal give et mere historisk udtryk i gadeforløbene og værne om identiteten som gammel købstad. Varde by fejrer i slutningen af sommeren 575 års købstadsjubilæum.

 

Hvorfor kloakseparering?

Store dele af kloakrørene i midten af Varde trænger til at blive udskiftet. Ved kloakseparering vil man opdele vandet i henholdsvis spildevand og regnvand. Spildevand (fra toiletter, vask og lignende) skal dirigeres til rensningsanlægget, imens det rene regnvand ledes ud i vandløb.

Kloakrørenes nuværende tilstand gør, at man inden for en kort årrække har brug for at skifte dem ud. Med kloaksepareringen forventer man, at kældere og anden lavtliggende bebyggelse med tiden vil være mindre udsat for oversvømmelse.

 

Spørgsmål

Ved spørgsmål til projektet kan følgende personer kontaktes:

Flemming van Ralen, fvr@dinforsyning.dk, 74 74 72 18

Marlene Kate Plet, mple@varde.dk, 79 94 74 81