Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Høring af materiale til budgetforhandlingerne om budget 2019

Denne nyhed er publiceret den 23. August 2018 af Johann Nielsen, Analyse og Økonomistyring


Byrådet er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2019.

Budgetsituationen er særligt udfordrende i år. Det skyldes blandt andet, at Varde Kommune har fået væsentligt færre indtægter - herunder skat, tilskud og udligning.

Byrådet har i foråret arbejdet med omprioriteringsforslag, nye driftsønsker og anlægsønsker til budget 2019-2022.

 

Budgetmaterialet vedrørende budget 2019 er den 22. august 2018 blevet sendt i høring til høringsberettigede organisationer, råd, bestyrelser, nævn og MED-udvalg.

Der er frist for indsendelse af høringssvar torsdag, den 6. september 2018 - kl. 15.00 til Chef for Analyse og Økonomistyring, Maiken Schmiegelow.

Den 13. og 14. september 2018 skal partierne på et budgetseminar, hvor der skal forhandles om en endelig aftale omkring budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

 

Nedenfor er links til det materiale, som indgår i budgetprocessen, og derfor også i høringsprocessen.

Materialet omfatter...