Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Infomøde med borgmesteren og kommunaldirektøren

Denne nyhed er publiceret den 06. September 2016 af Peter Grumnmesgaard Lindegren


Mandag den 5. september indbød borgmester Erik Buhl og kommunaldirektør Mogens Pedersen til personalemøde i rådhusets kantine.

Baggrunden for mødet var en orientering om aktuelle begivenheder i Varde Kommune og særligt de kommende budgetforhandlinger.

Kommunaldirektøren startede mødet med at beklage, at kommunens IT-system ikke har fungeret på det seneste, og han bad kommunens medarbejdere om at hjælpe hinanden gennem IT-vanskelighederne og udvise tålmod.

Derefter talte Mogens Pedersen om Varde Kommunes værdigrundlag, som i højere grad skal afspejle den virkelighed, vi er i og bevæger os hen imod, og slog fast, at kommunen ikke kaster det gamle bort, men opdaterer og forbedrer det.

Budgetforhandlinger og erhvervsklima
Kommunaldirektøren bemærkede, at der fortsat er økonomiske udfordringer i Varde Kommune.

Endvidere udtrykte han sin bekymring over, at mange unge mennesker ender på offentlige ydelser de første år af deres voksenliv, og slog fast, at kommunen arbejder på nye initiativer inden for området.

Mogens Pedersen talte også om de kommende budgetforhandlinger og gættede på, at et forlig kan være i hus omkring den 9. september.

Kommunaldirektøren sluttede af med at opfordre alle kommunens medarbejdere til at besvare en tilfredshedsundersøgelse, som kommunen vil foretage blandt medarbejderne fra uge 37 til 39.

DI (Dansk Industri) har netop udsendt sin årlige måling af det såkaldte erhvervsklima i landets kommuner, og Varde Kommune har med en 9. plads nået målsætningen om top 10, hvilket både kommunaldirektøren og borgmesteren udtrykte stor tilfredshed med.

Borgmester Erik Buhl slog fast, at det i høj grad er lykkedes takket være den fælles indsats blandt medarbejderne i forvaltningerne, og borgmesteren opfordrede alle til at give sidemanden et velfortjent klap på skulderen med bemærkningen om, at kommunens medarbejdere gør en forskel, når de går på arbejde.

Borgmesteren så frem til de kommende budgetforhandlinger og udtrykte et mål om at få alle byrådets 25 medlemmer med i det endelige forlig, og da alle partier har vist vilje til at være med i forliget, forventer borgmesteren et godt resultat af det brede samarbejde.

Flagdag og dronningebesøg
Mandag var Den Nationale Flagdag, og borgmesteren fortalte om vigtigheden af at anerkende Danmarks udsendte for den indsats, de yder eller har ydet for landet.

Erik Buhl omtalte samarbejdet med Forsvaret, som han gav ubetinget ros, og han udtrykte sin stolthed over, at Varde Kommune som garnisonskommune kan være med til at støtte den danske indsats.

Borgmesteren talte til sidst om Hendes Majestæt Dronningens besøg i forbindelse med det årlige sommertogt og slog fast, at et overvældende flertal i byrådet mener, at besøget var en god investering, og at flertallet tror på, at det vil få en varig effekt.

Borgmesteren afsluttede mødet med at sige tak for indsatsen til alle kommunens medarbejdere.