Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Julekalenderen er allerede godt i gang

Denne nyhed er publiceret den 07. December 2018


Årets julekalender er skudt i gang og i år har den fokus på informationssikkerhed. Vi glæder os til at se jeres besvarelser i løbet af december.

I løbet af hele december kommer der på VoresVarde dagligt spørgsmål, som vi hver mandag belønner med søde julepræmier for korrekte besvarelser. Vinderne får direkte besked.

Svarene skal sendes til ujen@varde.dk og de skal være indsendt inden d. 24. december.

Herefter vil der også være en præmie for flest korrekte svar i hele december.

Skriv dit svar i emnefeltet på mailen.

 

9. December

Spørgsmål: Må du efterlade arbejdsrelaterede dokumenter med følsomme personoplysninger på bagsædet af din bil?


9a. Nej. Dokumenter er ikke krypteret og bør derfor ikke efterlades uden opsyn.
9b. Nej. Men hvis bilen havde været ejet af Varde Kommune, så måtte jeg gerne.
9c. Ja. Så længe jeg sørger for at låse bilen og at der ikke sidder nogle på bagsædet med dokumenterne.

10. December

Spørgsmål: Din kollega har lovet at besvare din telefon under din ferie. Hvordan aftaler I dette?


10a. Jeg giver min kollega min telefon og oplyser min adgangskode
10b. Jeg viderestiller mit nummer til min kollegas telefon
10c. Det må vi ikke. Jeg indtaler i stedet en besked, hvor jeg beder borgerne henvende sig efter min ferie.

11. December

Spørgsmål: Du har fået adgang til et nyt it-system. I en mail har du fået oplyst dit brugernavn (e-mailadresse) og dit password (Varde6800). Hvad gør du nu?


11a. Du skriver brugernavn og password op i din lille bog med kodeord
11b. Du gemmer oplysningerne i en lille note på din arbejdsmobil
11c. Du logger på systemet og skifter din adgangskode til et password, som kun du kender

12. December

Spørgsmål: Hvordan laver man et godt og sikkert password?


12a. Vælg et password med mindst 8 bogstaver bestående af store og små bogstaver, tegn og tal
12b. Vælg altid et password, som er meget komplekst og langt. Skriv det gerne ned, så du ikke glemmer det. Husk at bruge det samme til alle systemer
12c. Vælg altid et password, der indeholder oplysninger, som du kan huske. F.eks. dit navn, dit telefonnummer eller din fødselsdag. På den måde glemmer du det ikke igen.

13. December

Spørgsmål: Hvad er en informationssikkerhedshændelse?


13a. En informationssikkerhedshændelse er en situation, hvor der ér en konkret risiko for, at it-systemer blokeres, fortrolige oplysninger om kommunen kan komme til uvedkommendes kendskab, eller hvor kommunen kan miste data og ikke kan genskabe den viden, de repræsenterer.
13b. En informationssikkerhedshændelse er en situation, hvor en hacker har fået adgang til kommunens it-systemer
13c. En informationssikkerhedshændelse er en situation, hvor kommunen har behandler data om borgere eller medarbejdere, som Varde Kommune ikke havde indhentet samtykke til at behandle

14. December

Spørgsmål: Hvad er forskellen på en hændelse og et brud indenfor informationssikkerhed?


14a. Der er ikke nogen forskel
14b. En hændelse er et uheld og et brud er sket forsætligt og med ond intention
14c. En hændelse er en situation, hvor data ikke er kompromitterede endnu. Et brud er en situation, hvor data allerede er kompromitterede.

15. December

Spørgsmål: Hvordan skal du reagere, hvis du oplever en sikkerhedshændelse?


15a. Udfyld indberetningsskemaet på voresvarde.dk og informer din nærmeste leder
15b. Du behøver ikke foretage dig noget, så længe der kun er tale om en hændelse
15c. Ring straks til kommunaldirektøren

16. December

Spørgsmål: Hvordan skal du reagere, hvis du oplever et brud på informationssikkerheden?


16a. Udfyld indberetningsskemaet på voresvarde.dk og informer din nærmeste leder samt DPO
16b. Du behøver ikke foretage dig noget, så længe der kun er tale om et brud
16c. Anmeld kommunaldirektøren til politiet