Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Skal vores kyster se sådan ud? Nej vel.

Denne nyhed er publiceret den 09. February 2017


Bliv klogere på, hvordan vi arbejder for et bedre havmiljø

Varde Kommune er med i KIMO, som er et internationalt samarbejde mellem kystkommuner, der arbejder for at skabe rene kyster og fjerne forureningen fra de nordlige havområder, herunder Nordsøen og Østersøen.

Faktisk ligger KIMO Danmarks sekretariat i Varde Kommune og Varde Kommunes formand for Udvalget for Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge, er nuværende formand for KIMO Danmark.

På nuværende tidspunkt tæller den danske gren af KIMO 14 danske kommuner, men det tal skal gerne blive højere. Derfor har organisationen produceret en ny video, der skal gøre opmærksom på, hvad samarbejdet går ud på. 

Den kan du se her:

Vil du være med til at udbrede kendskabet til KIMO, så kan du dele videoen fra vores LinkedIn-side eller fra viinaturens facebookside 

Herunder kan du læse om nogle af KIMO’s primære fokusområder.

10.000 tabte containere

KIMO har internationalt gennemført en kampagne for at få fokus på, at der på verdensplan tabes ca. 10.000 containere i havene hvert år. Det begrundes delvist i overvægt i containerne, der ikke kontrolvejes. På grund af KIMO’s kampagne har International Maritime Organisation (IMO) indført tiltag for at forhindre tabte containere. Nye regler om vejning af containere trådte i kraft 1. juli 2016.

Paraffin i havene og på kysterne

KIMO Danmark har via blandt andet Miljøministeriet rejst sagen om paraffinforurening af kysterne. KIMO’s internationale netværk lægger stort pres på IMO for at ændre loven, så paraffin og andre flydende stoffer ikke skylles ud i havet, som det er tilfældet nu. På nationalt plan kan det nævnes, at KIMO Danmark gennem års vedvarende lobbyarbejde har formået at få den danske regering til at vedtage strandrensningsbekendtgørelsen, der sikrer kommunerne refusion for udgifter i forbindelse med olieforurening af kysterne. Det omfatter også opskyllet paraffin.

Farlige bunkers på vestkysten

KIMO har lobbyet for, at farlige bunkers på den jyske vestkyst fjernes. Ved en fælles indsats mellem Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner samt Naturstyrelsen og Kystdirektoratet er der fjernet 120 bunkers, der ellers har udgjort en fare med deres skarpe, blotlagte jernpigge.

Særligt miljøfartøj

KIMO Danmark har været med til at sikre, at der blev lavet en national undersøgelse af risikoscenariet for olie- og kemikalieforurening i forbindelse med søtransporten igennem de danske farvande. Risikoanalysen blev fulgt op af en kapacitetsanalyse, der blandt andet førte til, at et dedikeret miljøfartøj blev forlagt til Frederikshavn.