Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Kommunaldirektørens nytårstale

Denne nyhed er publiceret den 02. January 2018


Lad mig indlede med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår med et tak for indsatsen i 2017. En indsats, der både har givet mulighed for fortsat udvikling af Varde Kommune og samtidig en indsats, hvor de mange opgaver, som er sikkerheden for, at Varde Kommune fungerer, er blevet løst. Fx at plæner bliver klippet. At der bliver gået en tur med børnehavebarnet. Eller at den ældre borger får hjælp til at få støttestrømpen på.

 

Der har i 2017 været en del fokus på ledelse og udvikling af den offentlige sektor. Ministeren for udvikling af den offentlige sektor, Sophie Løhde, barslede med en Ledelseskommission, som vil aflægge rapport i det kommende forår, ligesom hun tog på rundtur til alle landets kommuner for at få bud på, hvordan der kan skabes udvikling af den offentlige sektor.

I juni måned besøgte hun Varde Kommune, hvor hun blev præsenteret for den tværgående ungeindsats, hvor vi prøver at forene de bedste kræfter for at give unge mennesker, som måske har lidt svært ved at få fodfæste, en plads på arbejdsmarkedet samtidig med, at vi arbejder med de problemer af måske mere social karakter, som disse unge mennesker har. Jeg tror den indsats er et godt eksempel på, hvad vi skal blive bedre til i Varde Kommune. Vi rummer så mange gode kræfter, og vi har så meget viden. Men hvordan forener vi de mange gode kræfter og de store mængder viden, så vi kan løse vores opgaver endnu bedre?

Det er ikke kun Jobcentrets opgave at sikre arbejdskraft til kommunens virksomheder. Det er ikke kun lærerens ansvar at sikre, at børnene blive velfungerende og det er ikke kun Vej og Parks ansvar at sikre, at kommunens byer er nydelige at se på og bo i. Det er endda ikke kun kommunens ansvar at sørge for de opgaver, men i det omfang, det er kommunens ansvar, så er det eksempler på opgaver, som alle dele af den kommunale sektor må fundere over, hvordan de kan bidrage til at disse opgaver løses.

 

Jeg havde fornøjelsen at høre Sophie Løhde på KØF, Kommunaløkonomisk Forum. Det er ikke nogen enkel opgave at udvikle den offentlige sektor. Men hun gav udtryk for den tese, at det er imellem siloerne, at udviklingen af den offentlige sektor skal skabes. Jeg tror, hun har ret. Så selvom det er afgørende, at ældreplejen fungerer, at vi har gode daginstitutioner og at vi har gode kulturbygninger, så opnår vi kun det gode børneliv eller det gode ældreliv, hvis alle dele af kommunens organisation ser mulighederne for at skabe det gode liv. Mon ikke, det også er berigende for både børnehave og ældrecenter, når børnene er på besøg på ældrecentret? Det tror jeg.

 

I 2017 fik vi udarbejdet et nyt Ledelsesgrundlag, som heldigvis fint understøtter disse opgaver, og jeg tror, det også vil passe fint sammen med Ledelseskommissionens rapport. Af vores ledelsesgrundlag fremgår det, at ledelsen i Varde Kommune skal være en værdiskabende vanebryder. Vi skal passe på med, at vi ikke bare tilrettelægger ældreplejen efter samme melodi som i 1995, men at vi hele tiden tør se nye muligheder for at kreere den kommunale indsats, som understøtter et godt seniorliv.

Af vores ledelsesgrundlag fremgår det også, at vi skal være stærke sceneskiftere. Vi skal tænke i helheder. Vi skal tænke i borgerens behov, og vi skal være villige til at gøre brug af ideer både fra borgerne og fra andre kommuner.

Endelig fremgår det af vores ledelsesgrundlag, at vi skal være ordentlige overskuere. Selvom mange djævle ligger i detaljen, som man siger, så skal vi hele tiden bevare overblikket for, hvad der skaber udvikling i kommunen.

 

Vii kan roligt regne med, at udvikling i kommunen vil være et afgørende mål for det nye Byråd. Direktionen er lige nu ved at interviewe hver enkelt byrådsmedlem. Formålet er at få input til et seminar for Byrådet sidst i januar, hvor Byrådet skal give et samlet bud på sigtelinier for det nye Byråds arbejde. Men uden at afsløre indholdet fra de enkelte interviews, så tør jeg godt sige, at vi har fået et Byråd, som har et stærkt blik for, hvad der kan udvikle kommunen, og det vil selvsagt stille krav til hele den kommunale organisation.

Vi har alle hver især vores hjørne af ansvaret for at hjælpe Byrådet med at indfri disse ambitioner - ingen kan gøre det alene, men sammen kan vi.

 

Med venlig hilsen

Mogens Pedersen

Kommunaldirektør