Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ledelsesinformation pr. 31. marts 2014

Denne nyhed er publiceret den 14. April 2014 af Johan Brøndsted


Nu er der en ny udgave af ledelsesinformation klar - denne gang med tallene til og med marts 2014.

I oversigten bliver der altid vist nøgletal for de seneste 12 måneder, så det er lettere at følge udviklingen hen over året.

Ledelsesinformationen er suppleret med en grafisk illustration af udvalgte nøgletal - som de enkelte direktørområder selv har udvalgt indenfor netop deres område.

Du kan hente ledelsesinformationen pr. 31. marts 2014 ved at klikke her

Kommentarer til ledelsesinformation pr. 31. marts 2014

 • 6. Anbragte børn og unge og 7. Forebyggende foranstaltninger
  Målepunkterne på området er ændret fra og med 2014 - blandt andet som en følge af organisatoriske ændringer.
  Ændringerne består primært i, at der nu er en synlig opdeling i almenområdet og i handicapområdet.

 • 9. Ældreområdet
  Der er indført et nyt omsorgssystem, og statistik til brug for fx ledelsesinformation er endnu ikke tilstrækkelig valid, så derfor er der ikke data på alle målepunkter for 2014.

 • 12. Jobcenter alle aldersgrupper og 13. Jobcenter, heraf under 30 år
  Målepunkterne er ændret fra og med januar 2014 som en følge af Kontanthjælpsreformen.

  Ændringerne vedrører kategorierne Uddannelseshjælp og Kontanthjælp, der opdeles i henholdsvis uddannelsesparat og i aktivitetsparat.

  Ressourceforløb er også et nyt målepunkt.