Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ledelsesinformation pr. 31. oktober 2015

Denne nyhed er publiceret den 13. November 2015 af Johan Brøndsted


Nu er der en ny udgave af ledelsesinformation klar - denne gang med tallene til og med oktober 2015.

I oversigten bliver der altid vist nøgletal for de seneste 12 måneder, så det er lettere at følge udviklingen hen over året.

Ledelsesinformationen er suppleret med en grafisk illustration af udvalgte nøgletal - som de enkelte direktørområder selv har udvalgt indenfor netop deres område.

Du kan se nøgletallene i Ledelsesinformationen pr. 31. oktober 2015

 

Kommentarer til ledelsesinformation pr. 31. oktober 2015:

  • Antallet af de 0-5 årige er langt om længe stabiliseret, og der kan endda konstateres en lille stigning i antallet. Ultimo oktober er der 3.082 personer
  • Antallet af de 6-16 årige ligger meget stabilt i 2015 på godt 7.000 personer
  • Integrationslovsområdet er stabiliseret omkring de 250 personer, men det er et område, der fortsat må kunne forventes en del aktivitet på
  • Antallet af sygedagpenge modtagere med varighed under 52 uger er stigende i efteråret 2015, og pr. september er der registreret 696 personer i denne gruppe (i øvrigt det samme niveau som september 2014)
  • Antallet af personer på sygedagpenge over 52 uger er steget til 120 personer.

Johan Brøndsted
Chef for Budget og Regnskab
79 94 67 56
Kontakt Johan Brøndsted