Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ledelsessituationen på Blåvandshuk Skole

Denne nyhed er publiceret den 11. September 2015


Skoleleder Lis Solvang er sygemeldt, og der er desværre ikke er udsigt til, at hun kommer tilbage til stillingen inden for en overskuelig tidshorisont. Da der er behov for afklaring af ledelsessituationen på skolen, er processen med ansættelse af en ny skoleleder gået i gang.

Skoleleder Lis Solvang har været ansat på Blåvandshuk Skole siden 1. december 2006. Lis er sygemeldt, og der er desværre ikke udsigt til, at hun kommer tilbage til stillingen inden for en overskuelig tidshorisont.

De ledelsesmæssige forhold på Blåvandshuk Skole i forbindelse med skolelederens sygemelding er blevet varetaget i et samarbejde mellem den konstituerede skoleleder, viceskolelederen, afdelingslederne og de enkelte personalegrupper. Der er et godt samarbejde, og der ydes en god indsats.

Men da der er behov for afklaring af ledelsessituationen på skolen, er processen med ansættelse af en ny skoleleder gået i gang. Det forventes, at en ny skoleleder kan tiltræde stillingen pr. 1. januar 2016.

Der vil på et passende tidspunkt blive mulighed for at sige tak for indsatsen fra Lis i forhold til stillingen som skoleleder på Blåvandshuk Skole.