Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Lukning af Døgninstitutionen Tippen sendt i høring

Denne nyhed er publiceret den 03. November 2017


Udvalget for Børn og Undervisning har fredag den 3. november besluttet, at Døgninstitutionen Tippen bør lukkes pr. 31. december 2017. Beslutningen sendes nu ud i de relevante råd og udvalg.

På baggrund af en konkret henvendelse for nogle uger siden satte Varde Kommune straks en undersøgelse i gang om forholdene på Døgninstitutionen Tippen.

Der har været bekymringer om kritisable forhold på en række områder. Heriblandt kan nævnes:

  • Sundheden og trivslen blandt brugerne
  • Manglende underretninger
  • Mulige kriminelle forhold

Efter at have modtaget resultaterne af den iværksatte undersøgelse indstillede forvaltningen til, at Tippen bør lukkes. Den anbefaling har Udvalget for Børn og Undervisning valgt at følge.

Beslutningen sendes nu i høring i Handicaprådet og til drøftelse i MED-udvalget, før den endeligt kan vedtages onsdag den 8. november.

Hvis beslutningen bliver vedtaget på Udvalget for Børn og Undervisnings møde onsdag den 8. november, vil arbejdet herefter gå i gang med at få Tippen lukket pr. 31. december 2017. At institutionen tidligst kan lukke ved årsskiftet skyldes blandt andet, at der er anbragt børn og unge fra flere forskellige kommuner på Tippen. Det vil i tilfælde af lukning være op til hver enkelt kommune at beslutte, hvad der fremover skal ske med de børn og unge, som de har ansvaret for.