Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ny Lokalaftale pr. 27.06.16

Denne nyhed er publiceret den 28. June 2016


Der er pr. 27. juni 2016 indgået en ny Lokalaftale mellem de forhandlingsberettigede organisationer og Varde Kommune

Ny Lokalaftale pr. 27.06.16

Der er pr. 27. juni 2016 indgået en ny lokalaftale mellem de forhandlingsberettigede organisationer og Varde Kommune.

Aftalen er ændret væsentligt på følgende områder:


Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøforum §3 stk. 3 (side 6)
Den nuværende arbejdsmiljøkonference omdøbes til Arbejdsmiljøforum, hvor der fremadrettet også skal ske information og drøftelse af arbejdsmiljøet i Varde Kommune

Selvejende institutioner §3 stk. 7 (side 7)
Hvis der indenfor Fælles MED-udvalgsområdet er en eller flere selvejende institutioner, vælges der én arbejdsmiljørepræsentant af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne fra de selvejende institutioner.
Én af de udpegede ledere skal ligeledes være leder for en selvejende institution.

Som hidtil vælges der til hvert Fælles MED-udvalg en arbejdsmiljørepræsentant af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne inden for Fælles MED-udvalgets område.

Arbejdsmiljøkoordinatoren §3 stk. 8 (side 7)
Arbejdsmiljøkoordinatoren er ikke længere medlem af Hoved MED-udvalget på ledersiden, men tilforordnet uden ledelseskompetencer.


MED-udvalg

Fremover indgår AMR ikke som en del af medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalgene. Dvs. medarbejderrepræsentanter er fremover tillidsrepræsentanter + medarbejdere valgt af medarbejderne, hvis der er flere pladser i MED-udvalget, end der er tillidsrepræsentanter. Antallet af ledere må ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Derudover skal der være mindst én AMR.

Nyt Fælles MED-udvalg
Ud over de eksisterende Fælles MED-udvalg etableres der et Fælles MED-udvalg for administrationen, Hvor Mogens Pedersen bliver formand. Dette udvalg består af følgende aftaleenheder:

 • Social & Sundhedsafdelingen
 • Jobcenter
 • Politik & Analyse
 • Økonomi, Digitalisering & Borgerservice
 • Personale
 • Plan & Byudvikling*
 • Teknik & Miljø *
 • Kultur & Vækst*
 • Børn & Læring
 • Børn & Forebyggelse

* Er også i Fælles MED-udvalget for Plan, Kultur & Teknik


Lokale MED-udvalg §4 stk. 5 (side 11)
Det lokale MED-udvalg består som minimum af 2 medarbejderrepræsentanter og 2 ledelsesrepræsentanter og maksimum 3 medarbejderrepræsentanter og 3 ledelsesrepræsentanter. Herudover vælges mindst én arbejdsmiljørepræsentant.

MED-udvalget kan udvides med

 • 1-2 medarbejderrepræsentanter og 1-2 ledelsesrepræsentanter, såfremt der er mere end 50 medarbejdere
 • og yderligere 1-2 medarbejderrepræsentanter og 1-2 ledelsesrepræsentanter, hvis der er mere end 150 medarbejdere
 • og yderligere 1-2 medarbejderrepræsentanter og 1-2 ledelsesrepræsentanter, såfremt der flere lokationer / indmødesteder
 • De lokale MED-udvalg kan som udgangspunkt max. være repræsenteret af 9 ledelsesrepræsentanter og 9 medarbejderrepræsentanter. Derudover vælges mindst én arbejdsmiljørepræsentant.

MED-personalemøder §4 stk. 6 (side 12)
Såfremt der er 15 medarbejdere eller færre etableres der MED-personalemøder.

Læs Lokalaftalen og bilag her

Opdateret 08.07.16