Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyansat Risikostyringsmedarbejder

Denne nyhed er publiceret den 01. October 2018 af Lisbeth Kohls Jensen, Chef for Indkøb og Forsikring


Varde Kommune har pr. 1. oktober 2018 ansat Jesper Lærke Nielsen som risikostyringsmedarbejder.

Jesper skal optimere arbejdet med forebyggelse og sikring af kommunens bygninger, løsøre og biler.

Jesper vil derfor have en stor berøringsflade rundt i hele organisationen, og I vil komme til at se en del til Jesper i forbindelse med den intensiverede tilgang til risikostyring i Varde Kommune.

Skader i forbindelse med indbrud, skader på motorkøretøjer samt vand- og brandskader kan have store og alvorlige konsekvenser for kommunen, dens borgere og ansatte både økonomisk, fysisk og psykisk.

Det nye fokus skal sikre, at Varde Kommune bliver mindst muligt belastet af uforudsete hændelser samt minimere antallet og omfanget af disse skader.

Vi håber I vil tage rigtig godt i mod Jesper på hans vej rundt i organisationen.

 

Jespers CV:

Jesper er uddannet hos politiet og havde i hans sidste periode her stor fokus på forebyggelse og sikring. 

Jesper har også været ansat som sikringsleder hos en privat virksomhed.

Han har dog senest haft egen virksomhed med rådgivning og information omkring sikring og forebyggelse