Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nye forsikringsaftaler pr. 1. januar 2017

Denne nyhed er publiceret den 09. December 2016 af Team Forsikring


Varde Kommune har været i EU-udbud med kommunens forsikringer.

Fra 1. januar 2017 er der indgået nye forsikringsaftaler.

Varde Kommune har indgået aftaler med Gjensidige, Protector, Codan og Europæiske Rejseforsikring.

 

Så snart det er os muligt, vil vi primo 2017 orientere de enkelte aftaleholdere nærmere omkring forsikringsdækninger, præmier, selvrisici og klausuler.

 

OBS - Nyt forsikringsselskab på ansvarsforsikring 

Det kan oplyses, at Varde Kommune skifter forsikringsselskab på ansvarsforsikring.

Det er derfor MEGET vigtigt, at såfremt du/I har formodning om eller kendskab til en ansvarsskade, som er sket i 2016 - at denne anmeldes i Insubiz snarest muligt og senest 1. marts 2017 - da vi herefter ellers ikke vil have forsikringsdækning for skader vi har haft kendskab til, men som vi ikke har anmeldt rettidig.

Såfremt der sker en skade efter 1. januar 2017 vil disse blive dækket af Varde Kommunes nye forsikringsselskab.

 

Varde Kommunes forsikringsselskab ved motorkøretøjer er fortsat Gjensidige.

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Team Forsikring

 

Anja Nyvang
Forsikrings- og risikostyringskonsulent
79 94 68 29
Kontakt Anja Nyvang

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen