Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ny struktur: nye ledere af dagtilbud og skoler

Denne nyhed er publiceret den 25. August 2017


Den nye struktur "Skoler og Dagtilbud for alle" blev vedtaget 30. maj 2017 og træder i kraft 1. august 2018.

Læs om de nye ledere af dagtilbud og skoler herunder.

 

De nye dagtilbuds- og skoleledere er på nuværende tidspunkt udpeget, så de har mulighed for at påbegynde arbejdet med overgangen til den nye struktur allerede i dette skoleår.

På nogle skoler er de nye ledere fungerende fra 1. september 2017.

 

Oversigten over de nye ledere af dagtilbud og skoler kan ses her.