Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nye retningslinjer for kørselsgodtgørelse pr. 1. januar 2019

Denne nyhed er publiceret den 15. November 2018 af HR Susanne Moth Westergaard


Fra 1. januar 2019 vil kørselsgodtgørelse ved tjenestekørsel i egen bil i Varde Kommune som udgangspunkt blive afregnet til lav sats. Det er dog fortsat sådan, at enheder, der har kommunebiler til rådighed, som udgangspunkt skal benytte kommunebiler frem for kørsel i egen bil. Der opfordres også til at benytte videomøder fremfor fysiske møder, når det er muligt.

Lederforum blev på mødet den 31. august informeret om, at alle arbejdspladser i løbet af efteråret skal drøfte de nye retningslinjer i de lokale MED-udvalg, herunder i hvilke kørselssituationer på arbejdspladsen, der skal ydes høj sats inden for definitionen af høj sats. Inden årsskiftet skal alle arbejdspladsens medarbejdere desuden være informeret om den lokale udmøntning af de overordnede  retningslinjer, som findes her.

Lav sats ydes til lejlighedsvis tjenestekørsel samt kørsel til møder, kurser, seminarer, konferencer og uddannelse.

Høj sats kan ydes til regelmæssig tjenestekørsel af større omfang eller speciel art eller kørsel til møder med borger/virksomhed.

Der er ingen overenskomst-, medarbejder- eller ledergrupper, der automatisk har krav på høj sats.

I Carlog vil standardsatsen fra 1. januar 2019 være lav sats, og i de tilfælde hvor enkelte medarbejdere skal have høj sats ud fra den lokale udmøntning af retningslinjerne, skal medarbejderen selv rette til høj sats. 

I rollebaseret skal der fortsat vælges lav eller høj kørselssats ved hver enkelt kørselsindberetning.

Vejledning om ændring til høj kørselssats i Carlog

Hvis standard sats skal ændres til høj sats:

Gå ind i Carlog profilen (Carlog.dk). Vælg Bruger og herefter vælg Kørselstyper ude i venstre side. Øverst på siden kan standard ændres til Erhverv høj sats – tryk Gem. Herefter vil alle kørsler blive afregnet til høj sats.

 Hvis enkelte ruter skal ændres til høj sats, er der 2 måder:

  1. Når den enkelte kørsel logges på mobilen, kan der i app´en vælges høj sats for kørslen
  2. Log på Carlog profilen (Carlog.dk). I ruteoversigten kan enkeltruters kørselstype ændres til Erhverv høj sats