Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyhedsbrev april

Denne nyhed er publiceret den 01. April 2016


Kære alle

Efter en forhåbentlig veloverstået påske har hverdagen meldt sig igen, og der er god gang i de kommunale huse rundt omkring.

Her på Rådhuset er der fuld gang i forberedelserne til Dronningebesøget i begyndelsen af juni måned. Der er en række detaljer, der skal på plads her i april for at få besøget til at blive vellykket, men vi tør godt love, at det bliver et spændende program med mange muligheder for, at kommunens borgere og ansatte kan overvære dele af besøget.

Men også en række andre spændende drøftelser og planlægninger er i gang netop nu. Der har været flere møder i marts måned om, hvordan den fremtidige skole og daginstitution skal være, og det har været en fornøjelse at overvære det store engagement fra medarbejdere, forældre, udviklingsråd og mange andre. Og den 12. april skal man drøfte den kommende plejeboligplan, som gerne skulle give bud på, hvor fremtidens plejeboliger skal være, og hvordan vi bedst kan imødegå det stigende antal ældre, som – måske – vil efterspørge plejeboliger i de kommende år.

I en hel anden boldgade er der også mulighed for at deltage i fællesspisning den 25. april i Lykkegaardhallen – og en række andre steder i landet. Varde Kommune har tilsluttet sig Folkebevægelsen mod Ensomheds kampagne, og er der noget, der knytter danskerne mere sammen end spisning? Mere end 200.000 danskere føler sig ensomme, og udover, at ensomhed jo ikke er rart, så er ensomhed heller ikke godt for helbredet. Men bekæmpelse af ensomhed er ikke noget, som kommunen bare kan løse. Ensomhed kan kun bekæmpes, hvis alle borgere gør en indsats.

Direktionen drøftede i begyndelsen af måneden kommunens værdigrundlag med HovedMED og med Lederforum. Baggrunden for drøftelsen var på den ene side et ønske om, at få værdierne moderniseret og på den anden side en usikkerhed om, hvordan det kan passe med organisationens behov. Direktionen vil sidst i april tage en nærmere drøftelse herom, og så vil vi nok efter sommerferien igangsætte et kort intenst forløb, hvor det fælles værdigrundlag bliver moderniseret.Uanset udformningen af et fælles værdigrundlag er det heldigvis tydeligt for Direktionen, at der arbejdes værdibaseret rundt i organisationen – det var vi nu heller ikke i tvivl om.

Og så er foråret ellers en rig mulighed for at få oplevelser i naturen. Stille og roligt får vores vision liv flere og flere steder. Vi er nået langt med at få arbejdet med visionen og få kendskab til visionen blandt vores kommunale medarbejdere. Og der bliver flere og flere arrangementer, hvori kommunens vision indgår, og endelig er der også flere foreninger og erhverv, der tager visionen til sig. Godt.

I går tog vi afsked med Bent Peter Larsen som direktør for Plan, Kultur og Teknik. Han har gjort en fremragende indsats for Varde Kommune. På mandag byder vi så velkommen til Thomas Jaap i stillingen. Både i Direktionen og i resten af organisationen ser vi frem til samarbejdet med ham.

God weekend